Lagre & distributionscentre

Lagre & distributionscentre

Tag hånd om dine luftfiltreringsbehov på dine lagre og distributionscentre. Hold logistikstrømmen kørende, og den rene luft flydende frit for at beskytte pakker og de mennesker, der håndterer dem.

Balancer de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af oplagring og distribution med Camfils luftfiltreringsløsninger til forbedring af den indendørs luftkvalitet. Du hjælper med at beskytte medarbejdernes helbred og sikkerhed, samt de værdifulde lagervarer, mod at tage skade. Og du ser resultaterne - hurtigt.

HVORDAN FORURENING PÅVIRKER LAGRE OG DISTRIBUTIONSCENTRE

Lagerlokaler opbevarer mere end bare varer. Støv, snavs og skadelige partikler er mere reglen end undtagelsen for virksomheder, der håndterer logistik. Lagerlokaler i tætbefolkede områder skaber forurening og har brug for hyppige leverancer fra store lastbiler og både, hvilket udleder endnu mere forurening. Faktum er, at forskning viser, at partikler fra dieselbiler er en af de mest sandsynlige bidragydere til lungekræft. 

Udover lastbilstrafikken omfatter støvkilder godshåndtering, sorteringsmaskiner, gadestøv og udendørs luftforurening samt pollen. Bakterier, støv, vira og skadelige partikler i luften kan forårsage kløende øjne, hovedpine, stoppet næse og kan give anledning til astma og irritation i luftvejene.

MENNESKER OG PRODUKTER PÅVIRKES AF DEN INDENDØRS LUFTKVALITET

Dårlig styring af den indendørs luftkvalitet (IAQ) kan også påvirke varerne, som opbevares på et lager. Når lagervarer flyttes dagligt, samler lagrede enheder og andre genstande hurtigt støv. Dette kan indebære en risiko for skader, når enhederne undergår yderligere bearbejdning, hvilket endda kan reducere din afkastningsgrad. 

CAMFILS LUFTRENSERE GIVER FORDELE TIL LAGRE OG DISTRIBUTIONSCENTRE

CamCleaner™ er en række patenterede luftrensere med de mest effektive HEPA-filtre på markedet. De fungerer som et supplement til eksisterende ventilationssystemer og giver reducerede energiomkostninger, mere effektiv produktion og et sundere arbejdsmiljø ved effektiv filtrering af støv, kontaminenter og skadelige partikler. Dine fordele vil være:

 • Et renere produktmiljø med mindre nedetid
 • Reduceret rengøring og tilhørende omkostninger
 • Lave energiomkostninger og lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Reduceret miljøpåvirkning
 • Sundere medarbejdere
 • Jævn temperaturfordeling i rum med højt til loftet
 • Eliminering af de fleste urenheder i luften, f.eks. tobaksrøg, svejsegasser, byggestøv, asbest og partikler i alle størrelser ned til ultrafine PM2.5 og PM1

HVOR DU KAN ANVENDE CAMFILS LUFTRENSERE:

 • Lagerlokaler
 • Distributionscentre
 • Fragtterminaler
 • Pakkedepoter med flere!