Jakość powietrza wewnętrznego forum 2017

Współpracując z wykwalifikowanymi specjalistami ds. jakości powietrza w Sztokholmie Camfil przeprowadził badania na najbardziej zanieczyszczonej ulicy w Szwecji. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi faktami na ten temat oraz do obejrzenia poniższego filmu.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. profesor Lidia Morawska, profesor Bertil Forsberg, profesor Magnus Svartengren, asystent profesora Per Gerde Britta Permats, doktor medycyny i ekspert IAQ (ekspert ds. jakości powietrza) Anders Hedström oraz ekspert ds. filtracji Ulf Johansson.

Wykłady obejmowały szeroki zakres tematów, takich jak zastosowanie czujników monitorujących powietrze, wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizm człowieka, jakość powietrza w szkołach, metrze,  tunelach i innych budynkach użyteczności publicznej, a także zasadność oszczędzania energii w odniesieniu do naszego zdrowia oraz prowadzonych badań. Przez cały dzień słuchacze uczestniczyli w otwartych dyskusjach, w których, niejednokrotnie, zadawali trudne pytania naszym ekspertom. Forum poświęcone było rozmowom skoncentrowanym na idei, która zakłada, że czyste powietrze jest prawem człowieka, podobnie jak czysta woda!

Profesor Morawska stwierdziła, że cenimy czyste powietrze w naszym otoczeniu gdyż sprawia, że czujemy się dobrze. Istotne jest jednak profesjonalne zrozumienie tego co to tak naprawdę oznacza

Po serii wykładów i prezentacji, ostatnia część forum została poświęcona na otwarty panel dyskusyjny, podczas którego prezenterzy wspólnie odpowiadali na pytania zaproszonych osób. Pytania i odpowiedzi często okazywały się niejednoznaczne i dyskusyjne.

Jak zauważył doktor Anders Hedström, kilka postawionych tez było bezspornych. Jasno wykazano, iż ryzyko występowania chorób nowotworowych jest ściśle związane z występującymi w powietrzu cząstkami w zakresie PM1. Zadano też szereg pytań na temat stanowienia prawa w kwestii poprawy jakości powietrza oraz jakie rekomendacje są możliwe do zrealizowania a jakie nie. Profesor Morawska przybliżyła zagadnienia, nad którymi aktualnie pracuje Światowa Organizacja Zdrowia oraz wskazała potrzebę wywarcia nacisku w tej sprawie na władze i polityków.

Konkluzją forum okazało się przekonanie uczestników o słuszności prowadzenia badań i edukowania społeczeństw na temat czystego powietrza. Wszyscy opuścili salę z zamiarem przeprowadzenia „rewolucji czystego powietrza” oraz nadzieją na usystematyzowanie podobnych spotkań w cyklach corocznym lub dwuletnim.

Jakość powietrza wewnętrznego forum 2017

Zobacz najważniejsze wydarzenia dnia, a także wywiady z najważniejszymi prelegentami i uczestnikami. 
Bibliografia:

“The advancement of technologies and their impact on IAQ” – Professor Lidia Morawska, advisor of WHO (World Health Organization)
“Adverse effects of fine particles from pregnancy and birth to cognitive aging and dementia – recent findings” – Professor Bertil Forsberg
“Clean air – Yes! But how to put pollutants back in for research and remedy?” – Assistant Professor Per Gerde
“Our future – Ventilation in schools” – Britta Permats, M.D.
“Air filtration – The day after tomorrow” – Ulf Johansson, Filtration Expert
“IAQ in a historical view” – Anders Hedström, IAQ Expert
Created czwartek, 16 kwietnia 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt