Camfil a Zrównoważony Rozwój

Od ponad pół dekady Camfil mówi o produktach mających wysoką wydajność i niski spadek ciśnienia. Niski spadek ciśnienia jest istotny w filtracji powietrza, ponieważ bezpośrednio odnosi się do zużycia energii elektrycznej potrzebnej do przepchnięcia powietrza przez filtr.

Na początku wysoka skuteczność wiązała się zazwyczaj z ochroną procesów, a oszczędności energii były głównie powiązane z mniejszymi kosztami ponoszonymi przez naszych Klientów. Z czasem to się zmieniło. Właściwości użytkowe naszych filtrów pozostają nadal bardzo ważne lecz cieszymy się, że nasi Klienci coraz częściej mówią o ochronie zdrowia ludzi oraz obniżeniu zużycia energii, co sprawia, że nasz rozwój staje się bardziej zrównoważony.

MINIMALIZOWANIE WPŁYWU NASZYCH PRODUKTÓW

W Camfil oferujemy produkty, o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. W tym artykule podanych jest kilka metod powyższych działań, na przykład zastosowanie w naszych filtrach ram z tworzywa sztucznego. Na przestrzeni lat stale koncentrowaliśmy się na minimalizowaniu wpływu naszych produktów na środowisko naturalne. Zauważyliśmy jednak, że możemy naprawdę dokonać zmiany, przez dostarczanie naszym Klientom produktów zapewniających wysoką skuteczność filtracji, i co najważniejsze, wysoką sprawność energetyczną. Nasze obliczenia dotyczące analizy cyklu życia produktu pokazują, że około 90 procent wpływu na środowisko naturalne pochodzi z fazy użytkowania filtrów. Dlatego też zmniejszenie zużycia energii elektrycznej tylko o 10 procent jest porównywalne z wpływem na środowisko generowanym przez użyte do budowy filtrów surowce.

CZYSTE POWIETRZE JEST TAKŻE NASZĄ MISJĄ

Idąc dalej, koncentrujemy się również na jeszcze jednym obszarze: pozytywnym wpływie czystego powietrza na ludzi i zdrowie. Aby pokazać skalę korzyści płynących z czystego powietrza, przyjrzyjmy się kosztom eksploatacji biurowca. Według przewodnika REHVA Guidebook 6, praca urządzeń biurowych stanowi nieco więcej niż jeden procent kosztów, podczas gdy wynagrodzenia to około 84 procent całkowitych kosztów. Jeśli zła jakość powietrza zwiększa absencję pracowników i zmniejsza wydajność pracy, może okazać się, że kosztuje znacznie więcej niż cały koszt energii elektrycznej. Co by się stało, gdybyśmy mogli zwiększyć wydajność o 1 procent poprzez zapewnienie czystego powietrza i zdrowszego środowiska pracy? W Camfil wierzymy, że można to osiągnąć dzięki odpowiedniej jakości powietrza.

Powyższe informacje dotyczą głównie wpływu naszych filtrów na środowisko naturalne, ale jak przeczytasz w tym artykule, świadomie podchodzimy do zrównoważonego rozwoju. Patrzymy na naszą rolę jako pracodawca, ale też partnerzy w relacjach z dostawcami, dystrybutorami i klientami w celu ochrony praw człowieka, przestrzegania przepisów handlowych oraz zapobieganiu korupcji. Czyste powietrze jest naszą pasją i uważamy, że powinno być prawem człowieka. Czyż nie zgadzasz się z tym?

Erik Markman

CMO & Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju

Created środa, 1 kwietnia 2020