Usługi u Klienta

Dysponujemy szeroką gamą urządzeń testujących do pomiarów na miejscu, w tym liczniki cząstek, manometry, przepływomierzy powietrza, liczników energii oraz urządzeń do analizy gazów. W połączeniu z wiedzą naszych inżynierów jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązywaniu problemów i ulepszaniu systemu wentylacyjnego.

Przenośne urządzenie do testowania właściwości materiału filtracyjnego

Drobne włókno materiału filtracyjnego, tworzywo sztuczne, poliestry, które medium filtracyjne zapewnia wydajność wymaganą do zagwarantowania ochrony zdrowia osób przebywających w budynku lub zapewnienia, że proces jest tak czysty, jak powinien być?

Filtry mogą wykorzystywać materiał filtracyjny składający się z mikro włókien np. włókno szklane, lub media zgrubne jak np. medium syntetyczne lub poliestrowe - które będzie dopasowane do Twojej aplikacji? Które z nich zapewni wydajność wymaganą do zapewnienia ochrony zdrowia osób przebywających w budynku lub zapewnienia, że proces jest tak czysty, jak powinien być?

Camfil oferuje teraz nasze mobilne urządzenie do testowania materiałów filtracyjnych, aby odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące wydajności filtrów i zademonstrować, że uzyskujesz skuteczność usuwania cząstek, za którą płacisz. 

Ten przenośny system testujący może przetestować każdy płaski arkusz materiału filtracyjnego, w tym próbki pobrane bezpośrednio z materiału filtracyjnego, istniejących urządzeń wentylacyjnych lub próbki, których zażądają Państwo od dystrybutora filtrów.


Mobilne laboratorium

Camfil wykorzystuje kilka mobilnych laboratoriów do oceny filtrów w rzeczywistych warunkach pracy. Filtry powietrza są monitorowane i analizowane pod kątem wydajności usuwania zanieczyszczeń, zużycia energii, integralności struktury mechanicznej i innych ważnych funkcji w różnych warunkach środowiskowych. Laboratorium to dysponuje zaawansowanym sprzętem do analizy w celu oceny istniejących produktów, jak również opracowania nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie filtrów powietrza. Dzięki zdalnemu dostępowi system może być kontrolowany, a dane mogą być pobierane z miejsca badań w czasie rzeczywistym. Camfil R&D codziennie ściśle współpracuje z klientami końcowymi, ośrodkami badawczymi i laboratoriami Camfil w celu poszerzenia wiedzy na temat filtracji powietrza poprzez prowadzenie długoterminowych, rzeczywistych testów w wielu miejscach na całym świecie.

Camfield Lab składa się z czterech równoległych kanałów, które mogą być wyposażone w filtry wstępne i końcowe, umożliwiając testowanie czterech różnych kombinacji filtrów jednocześnie. Urządzenie testujące, zainstalowane na płaskim podłożu, może być transportowane w dowolne miejsce i zaparkowane w obszarze testowym. Wykorzystując rzeczywiste warunki środowiskowe, wydajność filtra może być oceniana przy użyciu różnych typów filtrów powietrza i wydajności. Każde laboratorium Camfield Lab zawiera cztery niezależne kanały testowe, po dwa z każdej strony urządzenia.

Na przykład, umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie ważnego obiektu (takiego jak budynek rządowy, szpital itp.), do którego można by wykorzystać Camfield Lab:

a) Przeanalizować jakość otaczającego powietrza;
b) Określić, czy budynek jest obecnie wyposażony w odpowiednią filtrację do radzenia sobie z tymi zanieczyszczeniami; oraz
c) Określić najlepszy typ i poziom filtracji dla budynku poprzez jednoczesne testowanie kilku kombinacji filtrów.

W ten sposób można połączyć kontrolowane warunki laboratoryjne z warunkami rzeczywistymi występującymi na miejscu, oferując najlepsze rozwiązanie. Urządzenie testujące używane jest głównie na zewnątrz (ze względu na swoje rozmiary), ale może być umieszczone wewnątrz dużego obiektu, takiego jak stadion lub centrum kongresowe.