Centra technologiczno-badawcze

Usługi laboratoryjne

Camfil nieustannie inwestuje w Badania i Rozwój dając w ten sposób Klientom najlepsze produkty na całym świecie, z których wszystkie mają na celu rozwój technologii, poprawy jakości powietrza dla ludzi, procesów i środowiska.

Testowanie filtrów HEPA/ULPA

Badanie przecieków na filtrze

Camfil przeprowadza badanie szczelności dla każdego filtra panelowego typu Megalam, a także dla sufitowego systemu nawiewu. Badanie przeprowadza się w strefach czystych - klasy 100 (M3.5) w pomieszczeniach czystych klasy 10. Wszystkie testy przeprowadzane są zgodnie z kontrolowanymi i udokumentowanymi procedurami systemu jakości Camfil z certyfikatem ISO 9001-2000. W celu zwiększenia wydajności skanowania filtrów, sondy wyposażone są w bardzo czułe układy. Ponad to geometria sondy została zoptymalizowana w celu maksymalizacji prędkości przesuwu i wyeliminowania niewykrytych nieszczelności przy jednoczesnym zachowaniu izokinetycznego pobierania próbek. Cała powierzchnia czołowa filtra jest skanowana za pomocą sondy pomiarowej. s. 

Każdy wyciek o penetracji przekraczającej pięć (5) razy większą od średniej nominalnej penetracji filtra jest naprawiany przy użyciu silikonowego uszczelniacza na bazie alkoholu, zgodnie ze standardami przemysłowymi lub specyfikacjami klienta. Dostępny jest poliuretan i inne materiały naprawcze.

Test dymu

Podobnie jak w badaniu przecieków na filtrze, nieszczelności lokalizowane są za pomocą wysoko skoncentrowanej mgły olejowej. Filtr jest umieszczony poziomo, a mgła olejowa jest delikatnie przefiltrowywana przez filtr. Ciemne tło i odpowiednie światło pomaga wizualnie wychwycić przeciek dymu przechodzący przez nieszczelności w filtrze.

Etykieta kontrolna

Po badaniu, każdy filtr otrzymuje etykietę z numerem seryjnym, skutecznością dla cząstek MPPS oraz spadkiem ciśnienia przy testowym nominalnym przepływie.

SEM -Skaningowy mikroskop elektronowy

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), znajdujący się w laboratorium w Trosa, jest doskonałym przykładem naszego zaangażowania w badania i rozwój. To unikalne narzędzie pozwala nam badać i identyfikować zanieczyszczenia tak małe jak 50nm (=0,00005mm), znajdujące się w używanych filtrach i próbkach powietrza. Mikroskop jest wykorzystywany jako narzędzie rozwiązywania problemów i kontroli jakości dla naszych klientów, a także do badania i oceny nowych mediów filtracyjnych.info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt