POPRAWA WYDAJNOŚCI ODPYLACZA

Test obładowania pyłem

Camfil APC zdaje sobie sprawę, że zakup systemu odpylania jest dużą inwestycją i może być kosztownym wydatkiem operacyjnym, jeśli nie działa prawidłowo. Nasze najnowocześniejsze urządzenie do testowania odpylania może dostarczyć danych, których potrzebujesz, aby uniknąć zgadywania i mądrze zainwestować pieniądze.

Dzięki urządzeniu do testowania możemy wykonać serię testów na próbkach pyłu, łącznie z symulowaniem różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Analizujemy Państwa wymagania w zakresie wydajności i wykorzystujemy te informacje w celu opracowania najlepszego systemu odpylania skrojonego do Państwa potrzeb.

Metody badania obładowania pyłem

ANALIZA WIELKOŚCI CZĄSTEK

Pokazuje rozkład wielkości cząstek pyłu. Informacje te określają wydajność filtracji wymaganą do spełnienia norm emisji. Licznik cząstek może określić zarówno liczbę cząstek (liczbę cząstek o określonej wielkości), jak i objętość lub rozkład masy pyłu. Znajomość obu jest ważna, ponieważ wiele pyłów jest wymieszanych.

Na przykład, powietrze procesowe z wycinarki plazmowej zawiera mikro cząstki węgla zmieszane ze znacznie większymi cząstkami stali. Analiza wielkości cząstek to jedyny sposób na zidentyfikowanie maleńkich cząstek pyłu węglowego, która pomaga w doborze odpowiedniego urządzenia i mediów filtracyjnych. Analiza sitowa jest powiązanym testem, który mierzy cząstki większe niż 100 mikronów.


MIKROSKOP ELEKTRONOWY

Do wizualnej analizy kształtu i charakterystyki pyłu wykorzystujemy skaningowy mikroskop elektronowy (SEM). Na przykład, dokładna analiza ujawni, czy pył ma strukturę krystaliczną o postrzępionych krawędziach, takich jak krzemionka lub sferyczne cząstki metalu.

Wraz z analizą wielkości cząstek, narzędzie to jest niezbędne dla właściwego doboru sprzętu, często pomagając określić, jaki typ odpylacza powinien zostać użyty.

Powiększenie 4000x skaningowego mikroskopu elektronowego zapewnia wyraźny obraz nanowłókien na mediach filtracyjnych.


PIKNOMETR

To urządzenie określa rzeczywistą gęstość właściwą pyłu, a nie gęstość nasypową. Ciężar właściwy to waga danego materiału w postaci bloku stałego. Na przykład aluminium waży 165 funtów na stopę sześcienną. Gęstość nasypowa to waga tego samego materiału w postaci pyłu. Na przykład pył aluminiowy rozpylany płomieniowo waży tylko 1 do 2 funtów na stopę sześcienną. Badania piknometrem mogą pomóc w określeniu skuteczności odpylaczy.


BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCIERANIE

Mierzy względną ścieralność pyłu. Wiedza ta pomaga określić optymalną konstrukcję elementów przenoszących pył, w tym zaworów, wlotów i kanałów. Na przykład, przy wychwytywaniu pyłów o wysokiej zawartości substancji ściernych, takich jak szlifowanie żeliwa, kolektor musi być zaprojektowany z niską prędkością wlotową. Jeśli prędkość wlotowa jest zbyt wysoka, pył spowoduje ścieranie filtrów i przedwczesne ich zużycie.


DOBÓR WŁAŚCIWEJ PRĘDKOŚCI

W ten sposób określa się prędkość przepływu powietrza potrzebną do poderwania pyłu. Informacje te pomagają określić właściwy rozmiar obudowy filtra. Badanie prędkości poziomej ujawnia optymalną prędkość potrzebną do poziomego przemieszczania pyłu, wspomagając w ten sposób prawidłowe zaprojektowanie systemu kanałów. Badanie kąta przesuwu/kąta usypu określa kąt, pod którym pył tworzy się swobodnie, wspomagając konstrukcję leja samowyładowczego i odpylacza. Test ten określa ponadto, czy pył ma tendencję do przyklejania się czy aglomeracji.


info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt