Dedykowana norma 199 eliminuje wątpliwości przy testowaniu filtrów

Ashrae 199 norma i wytyczne

Zatkane filtry, wysoka emisja zanieczyszczeń lub inne problemy są objawami słabo działających odpylaczy. Eksperci szacują, że 80% wszystkich odpylaczy nie działa w sposób zadowalający. Projektowanie i dobór sprzętu do odpylania to złożone zadanie. Wymaga to wszechstronnej analizy pyłu lub innych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, warunków pracy systemu i wielu innych czynników. Jednak zbyt często decyzje dotyczące sprzętu podejmowane są w oparciu o zgadywanie, więc odpylacze nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Norma 199-2016 mówiąca o procedurze testowej porównuje odpylacze w oparciu o rzeczywiste warunki pracy i realne dane dotyczące emisji, spadku ciśnienia, zużycia sprężonego powietrza, zużycia energii i odczytów emisji. Norma ma zastosowanie do odpylaczy przemysłowych, które wykorzystują impuls sprężonego powietrza do oczyszczania medium filtracyjnego, co zapewnia dłuższy czas pracy odpylacza. Posiadając dane porównawcze dotyczące eksploatacji, kosztów energii i emisji cząstek stałych, można podejmować bardziej świadome, długoterminowe decyzje w celu zmniejszenia kosztów konserwacji, materiałów eksploatacyjnych i utylizacji.

Procedura testowa normy ASHRAE 199-2016

Norma ASHRAE 199-2019 ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z odpylaniem w sposób naśladujący rzeczywiste użytkowanie. Metodologia testowania wymaga zastosowania pyłu wapniowo-węglanowego o określonej wielkości cząsteczek, gęstości nasypowej i zawartości wilgoci, jak określono w normie. Metodologia obejmuje sześć etapów:

  • Etap 1: Pierwsze obciążenie pyłem. Doprowadzić pył do kolektora z określoną prędkością, bez czyszczenia pulsacyjnego, aż system osiągnie wymaganą różnicę ciśnień.
  • Etap 2: Wstępne zapylenie z czyszczeniem pulsacyjnym na żądanie. Rozpocząć czyszczenie pulsacyjne na żądanie, kontynuując jednocześnie podawanie większej ilości pyłu przy tym samym przepływie powietrza. Wysokie i niskie wartości zadane różnicy ciśnień określają odstępy czasu między kolejnymi czyszczeniami. Czyszczenie impulsowe jest najbardziej rozpowszechnioną metodą czyszczenia filtrów, stosowaną w przemyśle farmaceutycznym.
  • Etap 3: Obciążanie pyłem z ciągłym czyszczeniem. Utrzymywać przepływ powietrza i dopływ pyłu oraz kontynuować pulsacyjne czyszczenie filtrów w rutynowych odstępach czasu przez 24 godziny lub do momentu osiągnięcia przez system określonej maksymalnej różnicy ciśnień.
  • Etap 4: Końcowe obciążenie pyłem z czyszczeniem pulsacyjnym na żądanie. Sprawdzić końcowe zapylenie za pomocą czyszczenia na żądanie, utrzymując przepływ powietrza i dopływ pyłu. Podobnie jak w przypadku etapu 2, punkty nastawy wysokiego i niskiego ciśnienia różnicowego uruchamiają czyszczenie filtra, którego częstotliwość zmienia się w zależności od wydajności systemu i wzrostu oporów.
  • Etap 5: Stan zaburzony. Utrzymywać dopływ pyłu przy zawieszonym czyszczeniu pulsacyjnym, aby naśladować działanie odpylacza w złym stanie.
  • Etap 6: Stan po uruchomieniu. Powtórzyć proces czyszczenia w czasie przestoju w celu symulacji scenariusza po uruchomieniu, aby przywrócić normalne funkcjonowanie systemu.

Parametry pracy odpylacza określające jego wydajność wg normy ashrae 199-2016

RÓŻNICA CIŚNIEŃ

Mierzona za pomocą manometru różnicy ciśnień w jednostce funta na cal kwadratowy (Psig), różnica ciśnień jest energią wymaganą do przepływu danej objętości wody przez system. Wyższe odczyty różnicy ciśnień oznaczają wyższe koszty operacyjne. Dobrze zaprojektowany filtr wstępny do odpylacza, odpowiednio wyprodukowany, może uwalniać pył podczas cyklu oczyszczania z odwróconym impulsem i zmniejszać częstotliwość czyszczenia, co pomaga systemowi utrzymać niski spadek ciśnienia przez cały okres eksploatacji filtra.


BEZWZGLĘDNA EMISJA

Mierzona w miligramach na metr sześcienny powietrza (mg/m3), mierzy ile materiału przechodzi przez filtry odpylaczy podczas normalnej pracy. Pomiar emisji potencjalnie pomaga w spełnieniu niektórych przepisów EPA.


ZUŻYCIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Wyrażone w ft3/1000ft3, ilość zużytego sprężonego powietrza może być wykorzystywana jako wskaźnik ilości energii potrzebnej do zasilania systemu oczyszczania impulsowego. Pomiar ten wskazuje na skuteczność systemu samoczyszczenia, ponieważ bardziej efektywne czyszczenie impulsowe zużywa mniej sprężonego powietrza.


OGÓLNE ZUŻYCIE ENERGII

Mniejsze zużycie energii, mierzone w kWh w czasie trwania testu, oznacza niższe całkowite koszty energii. Energia jest potrzebna do uruchomienia systemu oczyszczania pulsacyjnego, wentylatora, który tłoczy powietrze przez system pomagając utrzymać stały przepływ powietrza i ciśnienie statyczne. Bardziej efektywne czyszczenie impulsowe i niższe opory przepływu na filtrach zmniejszają ilość energii wymaganej przez wentylator, wydłużają żywotność filtrów i zmniejszają całkowite zużycie energii.


info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt