Handte EM Expert

Handte EM Expert

Separatory mgły emulsyjnej rozwiązują problemy z kroplami emulsji i mgły. Zbierają one mgłę emulsyjną z procesów obróbki w warsztatach i zakładach produkcyjnych.

Wysokowydajny, efektywny, modułowy separator mgły emulsyjnej.
Dzięki postępowi technologicznemu, produktywność i dokładność obrabiarek stale wzrasta. W rezultacie wzrosło zapotrzebowanie na separację ultra-drobnych mgieł i oparów. Przestrzeganie obowiązujących poziomów zanieczyszczeń w miejscu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, utrzymaniu wydajności produkcji i ochrony urządzeń, to nasze zadania priorytetowe przy projektowaniu i tworzeniu odpylaczy mokrych. Handte EM Expert zapewnia optymalne warunki nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt