ODPYLANIE PRZEMYSŁOWE

Separatory mgły

Separatory mgły olejowej i emulsyjnej Camfil zapewniają optymalne wyniki nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki postępowi technologicznemu, produktywność i dokładność obrabiarek stale wzrasta. W rezultacie wzrosło zapotrzebowanie na separację ultra-drobnych mgieł i oparów. Przestrzeganie obowiązujących poziomów zanieczyszczeń w miejscu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, utrzymaniu wydajności produkcji i ochrony urządzeń, to nasze zadania priorytetowe przy projektowaniu i tworzeniu odpylaczy mokrych.
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt