Impregnowany węgiel aktywny

Impregnowany węgiel aktywny

Media molekularne są sercem wszystkich udanych rozwiązań w filtracji molekularnej. Camfil ma w swojej ofercie wybór sprawdzonych impregnowanych węgli aktywnych, które są przeznaczone do usuwania jak najszerszego zakresu zapachów, substancji drażniących oraz gazów toksycznych i korozyjnych.

Węgiel aktywny jest niezwykle uniwersalnym i silnym adsorbentem. Może być stosowany do kontroli zdecydowanej większości różnych molekuł gazowych zanieczyszczających powietrze, a jest ich ponad sto trzydzieści milionów skatalogowanych związków chemicznych! Najważniejszą cechą węgli aktywnych jest "szerokie spektrum" działania. Węgle te są w stanie adsorbować ogromny zakres różnych związków. Jest to bardzo ważna cecha, gdy mieszanina chemikaliów jest nieznana, lub zmienna, a może zbyt skomplikowana i kosztowna do analizy. Dla stosunkowo niewielkiej liczby cząsteczek, które nie mogą być kontrolowane przy użyciu mediów o szerokim spektrum, istnieją modyfikowane powierzchniowo lub "impregnowane" węgle, które są przeznaczone do specyficznej adsorpcji pojedynczej cząsteczki lub rodziny cząsteczek. Węgiel aktywny może być wykonany z różnych surowców, o różnej jakości oraz o różnych kształtach i rozmiarach. Dostosowanie tych czynników pozwala Camfilowi na optymalizację wydajności, żywotności i strat ciśnienia dla różnych zastosowań klienta. W zależności od zastosowań, węgiel aktywny działa na zasadzie adsorpcji fizycznej, adsorpcji chemicznej lub mechanizmu katalitycznego. W niektórych przypadkach, więcej niż jeden z mechanizmów może być ważny.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt