Aktywowany tlenek glinu

Aktywowany tlenek glinu

Media adsorpcyjne są sercem wszystkich udanych rozwiązań filtracji molekularnej. Camfil posiada wyselekcjonowany i sprawdzony aktywowany tlenek glinu do pochłaniania gazów kwaśnych i innych zanieczyszczeń, głównie w zastosowaniach związanych z ochroną przed korozją.

Aktywowany tlenek glinu jest bardzo ważnym adsorbentem, ale zupełnie innym pod względem struktury fizycznej i chemicznym właściwościom niż węgiel aktywny. Praktycznie wszystkie aktywowane tlenki glinu stosowane w filtracji molekularnej, poddane są obróbce chemicznej tzw impregnacji. W rezultacie są one wyspecjalizowane pod adsorpcję konkretnego związku niż całego spektrum róznych substancji. Najpopularniejsze zastosowania, to wychwytywanie gazów kwaśnych w aplikacjach korozyjnych. Aktywowany tlenek glinu może być wytwarzany z różnych surowców, różniących się strukturą chemiczną i wielkością granulek. Dostosowanie tych parametrów pozwala firmie Camfil zoptymalizować skuteczność usuwania zanieczyszczeń, żywotność filtra, a także spadki ciśnienia pod konkretne zapytanie Klienta. Aktywowany tlenek glinu działa w oparciu o mechanizmy adsorpcji chemicznej.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt