Monitoring zanieczyszczeń, zapisisywanie wyników, generowanie raportów i poprawa jakości powietrza wewnętrznego
Air Image Sensor 

Air Image

Air image sensor

KORZYŚCI

  • Małe i kompaktowe - monitorowanie jakości powietrza jeszcze nigdy nie było tak łatwe.
  • Bezpieczne i poufne - Informacje chronione są nazwą użytkownika i hasłem
  • Pomiar według wytycznych WHO - Pomiar cząstek stałych PM1 i PM2.5 można łatwo porównać z wytycznymi WHO.
  • Synchronizacja z oczyszczaczem powietrza firmy Camfil - ustaw wymagania dotyczące czystego powietrza i upewnij się, że jakość powietrza wewnętrznego nie spadnie poniżej tego poziomu. 
  • Monitorowanie i raportowanie - narzędzie do szybkiego raportowania online umożliwia pełną widoczność dla kadry zarządzającej i audytorów. 
  • Upewnij się, że jakość powietrza mieści się w granicach wytyczonych przez WHO.

CECHY

  • Urządzenie Plug and Play umożliwia łatwe przemieszczanie się z miejsca na miejsce 
  • Bezpieczne i intuicyjne narzędzie raportowania online zapewnia, że łatwe i szybkie generowanie raportów o jakości powietrza 
  • Opatentowany system pomiaru cząstek stałych PM1 i PM2.5