Odpylanie przemysłowe

Quantum Series

Quantum Series® to wysokowydajny separator cząstek stałych i dymu zaprojektowany specjalnie do zastosowań w obróbce metali, cięciu termicznym i spawalnictwie. Zintegrowany łapacz iskier i innowacyjna konstrukcja filtra Quantum Series® zapewniają maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Zaprojektowany w taki sposób, aby zajmował jak najmniejszą powierzchnię, Quantum Series może być zlokalizowany w pobliżu procesów produkcyjnych w celu zredukowaniu długości przewodów i zmniejszenia zagrożenia pożarowego powodowanego przez iskry. Zbudowana w oparciu o dziesięciolecia sprawdzonej wiedzy i doświadczenia w branży filtracyjnej, Quantum Series obejmuje cechy konstrukcyjne i zaawansowaną technologię, która została przetestowana i sprawdzona w naszej gamie wiodących na rynku odpylaczy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej konstrukcji filtrów Camfil APC.

Ponieważ obecność iskier zmniejsza wydajność, uszkadza separator i media filtracyjne, a przede wszystkim stanowi zagrożenie pożarowe, wiele separatorów innych producentów stosuje zewnętrzne zabezpieczenie przed iskrami. Generuje to dodatkowe koszty i zapotrzebowanie na miejsce. Quantum Series® został zaprojektowany tak, aby uniknąć tych kosztów.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt