Quad Pulse Package I

Quad Pulse Package I

Wiele procesów w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym wytwarza wysokie stężenia niebezpiecznych pyłów. Systemy filtrujące, które można czyścić, umożliwiają ciągłe procesy produkcyjne i zapobiegają regularnej, kosztownej wymianie filtrów.

Konstrukcja filtra Quad Pulse (zgłoszona do opatentowania) zapewnia lepsze uwalnianie pyłu i dłuższą żywotność filtra. Dzięki oczyszczaniu poszczególnych segmentów elementów filtracyjnych zmniejsza się zmienność przepływu powietrza procesowego. Pozwala to na utrzymanie zadanych prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym, zmniejszeniu wahań ciśnienia niekorzystnych dla pracy maszyn procesowych. Dzięki niższemu ciśnieniu sprężonego powietrza, lepszemu oczyszczaniu filtrów i wydajnemu wentylatorowi zapewnione jest niższe zużycie energii. QPP wyposażony jest w system bezpiecznej wymiany Bag In/Bag Out dla głównych wkładów filtracyjnych, filtrów HEPA i odbioru pyłu. Ochrona przeciwwybuchowa w QPP zapewnia, że wybuch (do Kst 350) jest w sposób kontrolowany tłumiony w odpylaczu bez potrzeby stosowania dodatkowych kosztownych urządzeń zabezpieczających. Dzięki temu urządzenie może być bezpiecznie instalowane w pomieszczeniach zamkniętych bez żadnych ograniczeń i w pobliżu procesu, co znacznie zmniejsza wymagania dotyczące instalacji kanałów.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt