Handte Vortex

  • Zaprojektowany do filtracji pyłów ze szlifowania, gdzie wymagane jest kompaktowe rozwiązanie.
  • Idealny do separacji włókien i lekkich frakcji materiałów, także lepkich
  • Najbezpieczniejsze rozwiązanie dla łatwopalnych i wybuchowych pyłów
  • Brak filtrów i obsługi związanej z ich wymianą

Specyfikacja

Zastosowanie
Handte Vortex został zaprojektowany do filtracji włókien i lekkich frakcji materiałów, także lepkich. Zanieczyszczone powietrze kontaktuje się z drobnymi kroplami rozpylonej cieczy, a następnie siła odśrodkowa powoduje wyrzucenie cięższych cząstek na zewnątrz i gromadzenie ich na powierzchni wody.
Uwagi
Zasada działania:
Cząstki zanieczyszczeń niesione w strumieniu gazu wchodzą w kontakt z rozproszoną cieczą w skruberze w postaci małych kropli, w celu ich związania.
Wymaga to wytworzenia jak największej różnicy faz między powietrzem, a cieczą.
Specjalnie ukierunkowany przepływ powietrza generuje intensywne zawirowania wody, przez którą przechodzi zanieczyszczone powietrze.

Handte Vortex został zaprojektowany do filtracji włókien i lekkich frakcji materiałów, także lepkich
Handte Vortex Dual: wyjątkowa wszechstronność połączona z wytrzymałą konstrukcją dla różnych zastosowań.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt