Handte Odpylacze Mokre Skrubery

Handte Odpylacze Mokre Skrubery

Cząsteczki w zanieczyszczonym strumieniu powietrza wchodzą w kontakt z wodą w celu ich związania, zwiększenia ich wagi i wielkości. Działanie odśrodkowe skrubera oddziela obciążone cząstkami krople wody od strumienia powietrza, przywracając je do podstawy urządzenia, gdzie cząstki osiadają i tworzą szlam.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt