Odpylacz przemysłowy

Gold Series High Vacuum

Camfil APC oferuje pełną gamę odpylaczy wysokopróżniowych (HV), które zapewniają najwyższy poziom wydajności odsysania w wielu różnych zastosowaniach.

W prostych słowach, zapewniają one scentralizowany proces oczyszczania w celu utrzymania higienicznego i bezpiecznego środowiska pracy. Złożone aplikacje z maszynami produkcyjnymi wymagają ukierunkowanego systemu wychwytywania pyłu, aby ograniczyć konserwację maszyn, przestoje i pomóc w utrzymaniu czystości produktu i zapobieganiu zanieczyszczeniom wtórnym. Często pojedynczy moduł HV firmy Camfil zastępuje przenośne, moduły oczyszczające. Te przenośne jednostki często nie posiadają wymaganych zabezpieczeń przed pyłem wybuchowym lub pyłem zawierającym niebezpieczne, skażone cząstki. Wymiana tych urządzeń może dać więcej miejsca na hali produkcyjnej i wyeliminować problemy związane z hałasem, bezpieczeństwem pracowników i uwalnianiem pyłu.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt