Odpylacz przemysłowy

Gold Series Camtain

Odpylacz zaprojektowany specjalnie do zastosowań farmaceutycznych i innych wymagających ochrony dla użytkownika i środowiska

Urządzenia Gold Series Camtain (GS) mogą być stosowane w różnych aplikacjach zbierania pyłu farmaceutycznego, w tym w prasach do tabletek, powlekania, suszenia w łożu fluidalnym, suszenia rozpyłowego, mieszania, granulacji i ogólnej wentylacji pomieszczeń. GS Camtain jest idealny do wysokowydajnej filtracji, gdzie odzysk produktu nie jest wymagany. Urządzenie wyposażone jest w bezpieczną wymianę elementów filtracyjnych oraz bezpieczny, bezdotykowy odbiór pyłu. Wymiana wkładów filtracyjnych wykorzystuje metodę bezpiecznej wymiany filtrów (BIBO), podczas gdy odbiór pyłu wykorzystuje technologię ciągłego worka. GS Camtain może również wspomagać tradycyjne zbieranie pyłów i oparów, które nie wymagają pełnej izolacji i zamknięcia. Camfil APC posiada odpylacze separacyjne do zastosowań farmaceutycznych w Ameryce Północnej, Południowej i Środkowej, Azji i Europie.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt