FRK

FRK

Filtr FRK przeznaczony jest do filtracji powietrza o wysokiej temperaturze do 350°C w tunelach sterilizacyjnych w przemyśle farmaceutycznym.

FRK jest wysokotemperaturowym filtrem HEPA stosowanym jako ochrona procesów czystych. Wzmocniona rama filtra wykonana jest ze stali nierdzewnej. Plisy są równomiernie od siebie oddzielone przez aluminiowe separatory, które na końcach są zawinięte w celu ochrony przed uszkodzeniem materiału filtracyjnego. Aluminiowe separatory dbają o sztywność całego pakietu i zapewniają optymalny przepływ powietrza przez filtr. Pakiet wklejony jest w ramę i uszczelniony uszczelnieniem ceramicznym odpornym na rozszerzalność tempraturową poszczególnych materiałów filtracyjnych w wysokich temperaturach. W temperaturze roboczej 350°C filtr osiąga skuteczność 99,97% dla cząstki 0,3 μm, mozliwe są lokalne przecieki. Każdy filtr jest indywidualnie badany i certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 z dołączonym skan testem.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt