Airopac HT

Airopac HT

Airopac HT jest wysokoskutecznym, plisowanym filtrem kompaktowym, bez obecności silikonu. Dostępny jest jako filtr kompaktowy z ramą czołową, lub jako filtr skrzynkowy. Przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach do 260°C.

Airopac jest filtrem wysokotemperaturowym z głębokim pakietem filtracyjnym stosowanym w suszarniach lakierniczych w przemyśle motoryzacyjnym. Rama filtra wykonana jest z blachy ocynkowanej. Plisy są równomiernie od siebie oddzielone przez aluminiowe separatory, które na końcach są zawinięte w celu ochrony przed uszkodzeniem materiału filtracyjnego. Aluminiowe separatory dbają o sztywność całego pakietu i zapewniają optymalny przepływ powietrza przez filtr. Pakiet filtracyjny wklejony jest w ramę i uszczelniony włóknem szklanym. Filtr klasyfikowany jest zgodnie z normą PN-EN779 i PN-EN ISO 16890

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt