M-Pleat

M-Pleat

Filtr M-Pleat G jest filtrem wstępnym w całym tego słowa znaczeniu. Bezkompromisowa jakość powietrza wewnętrznego, wysoka sprawność energetyczna i bardzo wysoka chłonność pyłowa, a wszystko to zamknięte w lekkiej ramie z tworzywa sztucznego z możliwością zutylizowania jej przez spalenie.

Filtr wstępny M-Pleat sklasyfikowany w klasie M5 jest idealnym rozwiązaniem w instalacjach wentylacji i klimatyzacji do poprawy jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) i redukcji zużycia energii elektrycznej (niski spadek ciśnienia), oraz ochronie kolejnych stopni filtracji.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt