CamGT

CamGT

CamGT jest wysokowydajnym filtrem kompaktowym z opatentowaną geometrią pionowych plis. Stosowany w czerpniach powietrza dla turbin gazowych, kompresorów i dużych generatorów, gdzie ważny jest niski spadek ciśnienia i niezawodność.

Konstrukcja filtra Cam-GT charakteryzuje się opatentowaną geometrią pionowych plis odprowadzających wodę i innowacyjnym podwójnym uszczelnieniem. Pakiet filtracyjny wklejony jest w solidną ramę z tworzywa sztucznego posiadającą podwójne uszczelnienie w celu wyeliminowania przecieków. Ulepszona, wzmoniona rama zapewnia 100% szczelność produktu. Pionowe otwarte plisy umożliwiają swobodny odpływ wody z filtra podczas pracy co zapobiega ponownej depozycji rozpuszczonych zanieczyszczeń na filtrze oraz utrzymuje niski spadek ciśnienia w warunkach dużej wilgotności.

Każda klasa filtracji jest indywidualnie optymalizowana pod kątem najniższego spadku ciśnienia i maksymalnej żywotności. Uszczelka poliuretanowa jest na stałe przymocowana do ramy filtra, co zapobiega jej uszkodzeniu podczas montażu.

Filtry CamGT testowane są zgodnie z europejską normą dla filtrów powietrza EN 779:2012 (klasa filtracji F7 - tylko CamGT 4V-300, F9), oraz EN 1822 (E10-E12) i PN-EN ISO 16890. Parametry filtrów ukazane są na etykiecie produktu.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt