ProCarb Supply

ProCarb Supply

Filtr ProCarb jest złożem węglowym, który może być wypełniony różnego rodzaju mediami adsorpcyjnymi. Zapewnia najwyższy poziom kontroli zanieczyszczeń molekularnych w zastosowaniach zewnętrznych.

Filtry ProCarb wykorzystują dużą objętość węgla w przeliczeniu na jednostkę przepływu. Zapewnia to wydłużony czas kontaktu i skutkuje bardzo wysoką wydajnością usuwania i najniższymi możliwymi kosztami operacyjnymi. Główne zastosowania filtrów ProCarb to zapobieganie korozji w instalacjach sprzętu elektronicznego i elektrycznego w przemyśle ciężkim, takim jak przemysł naftowy i gazowy, celulozowo-papierniczy, rafinacja metali i oczyszczanie ścieków. Obiekty te posiadają wysoki poziom gazów kwaśnych w powietrzu zewnętrznym, które mogą szybko spowodować awarię elektrycznego osprzętu sterującego. Filtry ProCarb zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia pików stężenia gazów z dziesiątych części na milion (ppm) do niskich jednocyfrowych stężeń mierzonych w częściach na miliard (ppb). Jednocześnie filtry odpowiadają za usuwanie siarkowodoru z metanu przed spalaniem w instalacjach biogazu. Filtry ProCarb mają stosunkowo niewielkie rozmiary i mogą być dostarczane z filtracją wstępną i dokładną zintegrowaną w tej samej obudowie. Materiał, z którego wykonane są filtry, można dobrać w zależności od zastosowania. Filtry ProCarb są proste i bezpieczne w instalacji, obsłudze i konserwacji. Wymiana mediów filtracyjnych może być przeprowadzana ręcznie (grawitacja) lub mechanicznie (próżnia), w zależności od wielkości filtra i warunków panujących na placu budowy.