Aktywowany tlenek glinu

Aktywowany tlenek glinu służy do pochłaniania gazów korozyjnych, aldehydów i zanieczyszczeń ulegających utlenieniu.

  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121

Powiązane produkty

Artykuły powiązane z Aktywowany tlenek glinu

Odsiarczanie biogazu za pomocą CamPure 32

CamPure 32 to nowoczesne i sprawdzone medium do usuwania siarkowodoru przy produkcji biogazu w procesie beztlenowej fermentacji. Dowiedz się, w jaki sposób francuskie gospodarstwo rolne zastosowało nasze medium adsorpcyjne w swojej instalacji.

Case Studies Energetyka
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt