Złoża filtracyjne

Złoża filtracyjne

Złoża filtracyjne mogą być wypełnione szerokim spektrum mediów adsorpcyjnych.

Węgiel aktywny, tlenek glinu lub inne nośniki jonowymienne stosowane są jako luźno wsypany materiał do złoża filtracyjnego jako jeden lub dwa stopnie filtracji w zależności od przepływu oraz stężenia zanieczyszczenia.