Zaangażowanie pracowników
CamfilCairing kod

Camfil Cairing kod

Aby zintegrować zrównoważony rozwój i postawy obywatelskie w każdym aspekcie naszej strategii biznesowej, korzystamy z wewnętrznego programu CamfilCairing.

W 2009 r. opublikowaliśmy i rozpowszechniliśmy kodeks Camfilcairing, który zawiera szereg niekwestionowanych zasad w tym zakresie:

  • Nasza reakcja na światowe wyzwania związane ze sprawnością energetyczną naszych produktów
  • Jakość powietrza wewnętrznego
  • Kontrola etyki biznesowej w łańcuchu dostaw w odniesieniu do wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Polityka ochrony środowiska i bezpieczeństwa
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Ciągłe doskonalenie

Kodeks CamfilCairing, zorganizowany i zarządzany na poziomie Grupy przez Corporate Sustainability Manager, daje każdemu lokalnemu kierownictwu wystarczającą swobodę we wdrażaniu polityk i zaleceń zgodnie z ekonomicznym, środowiskowym i społecznym kontekstem ich lokalnych działań. Spójne podejście poprzez koordynację korporacyjną z siecią CamfilCairing tworzy znormalizowany proces raportowania wskaźników zrównoważonego rozwoju.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt