Filtracja Molekularna
Filtry powietrza dla szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów

Filtracja Molekularna

Dział Kontroli Zanieczyszczeń Molekularnych działa globalnie w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji pod nazwą MCC. Dział MCC dostarcza rozwiązania w zakresie filtracji molekularnej w procesach lekkich, zastosowaniach przemysłowych, pomieszczeniach czystych i dużych instalacjach związanych z jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń, takich jak lotniska.

Czy słyszałeś o dwutlenku siarki, siarkowodorze, wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych, ozonie, dwutlenku azotu, lotnych związkach organicznych ( LZO), benzenie, nafcie, formaldehydzie, amoniaku, izocyjanianach lub siloksanach? To tylko kilka przykładów substancji chemicznych obecnych w postaci gazu w atmosferze, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, które wymagają filtracji molekularnej w celu ochrony ludzi, procesów lub maszyn, lub po prostu w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Obecnie na świecie zarejestrowanych jest ponad 130 milionów substancji chemicznych, a nasza lista referencji i zastosowań stale rośnie.

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie filtracji molekularnej dla obiektów jądrowych i zastosowań specjalnych wymagających bezpiecznej wymiany filtrów (system BIBO).

UNIWERSALNE, WYTRZYMAŁE I WYDAJNE PRODUKTY SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE I PRZETESTOWANE

Filtracja zanieczyszczeń korozyjnych wspierana jest przez szeroką gamę filtrów molekularnych, narzędzi sprzedaży i usług świadczonych na miejscu. Jesteśmy wiodącym producentem certyfikowanych znakiem jakości UL adsorbentów z tlenku glinu (CamPure™), a także plastikowych cylindrów wypełnionych różnego rodzaju węglem aktywnym (CamCarb™), obudów do filtrów i adsorbentów (PSSA, VDBs), a także usług analitycznych (Zestaw CityCheck do kontroli jakości powietrza, ISA Check monitory online)

W ciągu ostatnich 20 lat zrewolucjonizowaliśmy kontrolę zanieczyszczeń molekularnych w obiektach mikroelektronicznych wprowadzając filtr GigaPleat™, najczystszy produkt na rynku. Filtr przeznaczony jest dla pomieszczeń czystych, w których nie można dopuścić emisji cząstek węgla aktywnego. GigaPleat jest dostępny z szeroką gamą mediów adsorpcyjnych, takich jak żywice jonowymienne lub węgiel aktywny, dostosowanych do wychwytywania różnych substancji chemicznych występujących w branży mikroelektronicznej, w tym kwasów, zasad, substancji utleniających, lotnych związków organicznych (LZO), domieszek i związków ogniotrwałych.

Produkty o dużej wytrzymałości i wydajności są najczęściej stosowane w przemyśle oczyszczania spalin z wielu różnych produktów spalania, wykorzystując złoża węglowe (ProCarb) dla dużych obciążeń i/lub bardzo wysokich wymagań w zakresie sprawności usuwania zanieczyszczeń gazowych. Wreszcie, w naszej ofercie znaleźć można również rozwiązanie 2 w 1 zaprojektowane specjalnie do central wentylacyjnych z ograniczoną przestrzenią do usuwania zarówno cząstek stałych przy równoczesnej adsorpcji zapachów i innych substancji chemicznych w ramach jednego stopnia filtracji (CityCarb).

Wszystkie te produkty są specjalnie zaprojektowane i przetestowane przy użyciu środków chemicznych występujących w danej aplikacji. Nasze unikalne urządzenia do badań molekularnych ISO 10121 dla filtrów o pełnych rozmiarach, jak również nasze oprogramowanie obliczeniowe i projektowe, świadczą o naszym 55-letnim doświadczeniu w tej dziedzinie i pomagają zapewnić właściwe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt