Produkcja i przetwarzanie materiałów

Produkcja i przetwarzanie materiałów

Silnie zanieczyszczone powietrze w przemyśle przetwarzania materiałów może zakłócić wydajność procesu i stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Solidne rozwiązania w zakresie filtracji powietrza i kontroli korozji pomagają skutecznie łagodzić te problemy.

Zanieczyszczenia mogą obejmować wysoki poziom zapylenia, wybuchowe pyły i zanieczyszczenia molekularne. Powodują one nieprzyjemne zapachy, reakcje korozyjne, a nawet mogą stanowić zagrożenie toksyczne dla operatorów i środowiska. Nasze dopasowane do potrzeb rozwiązania w zakresie filtracji powietrza zapewniają wyjątkową, długoterminową wydajność w trudnych warunkach pracy.