Międzynarodowa norma ISO 16890 dla filtrów powietrza do wentylacji ogólnej

PN-EN ISO 16890 to norma klasyfikująca filtry powietrza, która od 1 lipca 2018 roku zastąpiła normę PN-EN 779:2012. ISO 16890 klasyfikuje filtry powietrza na podstawie pyłu zawieszonego (PM), co pozwala bezpośrednio dostrzec powiązania między zanieczyszczeniem powietrza, a naszym zdrowiem. Norma umożliwia również całkowicie inne niż dotychczas planowanie jakości powietrza w pomieszczeniach.

Co nowego w nowej normie?

Poprzednia norma PN-EN 779:2012 klasyfikowała filtry powietrza w następujących klasach filtracji  G1 - G4, M5 - M6 i F7 - F9, dla klas M5 - F9 opierała się na średniej skuteczności dla cząstki o wielkości 0,4 µm. Norma ISO 16890 zamiast tego, oblicza skuteczność filtracji na podstawie masy cząstek w trzech różnych frakcjach wielkości PM1 (0,3-1,0 µm), PM2,5 (0,3-2,5 µm) i PM10 (0,3-10 µm). Filtr jest następnie przypisywany do jednej z tych trzech grup lub jest klasyfikowany jako Coarse (filtr zgrubny).

Różnica ta oznacza, że filtry, które wcześniej miały tą samą klasę filtracji wg PN-EN 779:2012 mogą być przypisane do różnych klas wg ISO 16890. Nie ma zatem możliwości bezpośredniego porównania klasy filtracji wg ISO 16890 do tej z poprzednich norm.Klasyfikacja dla filtrów powietrza

Filtr powietrza zostanie sklasyfikowany w jednej z trzech grup, jeżeli jego minimalna skuteczność wyniesie 50%. Jeżeli filtr nie osiągnie skuteczności 50% w żadnej z frakcji PM, wówczas otrzymuje klasę filtracji w grupie Coarse (filtr zgrubny). Deklarowana skuteczność jest średnią pomiędzy skutecznością początkową i po rozładowaniu. Każdy filtr ma przypisaną wartość procentową odnoszącą się do danej frakcji PM. Skuteczność wyrażana jest co 5% i zaokrąglana jest w dół. Poniżej przedstawione są różne klasy filtracji, które mogą być przypisane filtrom.Skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń dla różnych klas filtracji


Przykład 1

- 63 % frakcji PM1
- 70 % frakcji PM 2,5
- 91 % frakcji PM 10

Skuteczność filtra dla frakcji PM1 jest większa niż 50% dlatego filtr został zaklasyfikowany do ePM1. Wynik jest zaokrąglany w dół co 5%, a zatem klasa filtracji to ePM1 60 %


Przykład 2

- 15 % frakcji PM1
- 26 % frakcji PM 2.5
- 64 % frakcji PM 10

Skuteczność filtracji dla frakcji PM1 i PM 2.5 jest mniejsza niż 50%, natomiast dla frakcji PM10 filtr uzyskał skuteczność zatrzymywania 64%. Wartość procentowa zaokrąglana jest w dół co 5%. Klasa filtracji dla filtra zatem: ePM10 60 %

Filtracja różnych frakcji pyłu zawieszonego PM w powietrzu zewnętrznym

Cząstki stałe powstają również wewnątrz budynków, dlatego nie jest możliwe kontrolowanie jakości powietrza wewnętrznego za pomocą obliczeń stężenia tylko powietrza zewnętrznego.

Baza danych WHO zawiera informacje na temat stężenia zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego w różnych miejscach na świecie. Pomiary mogą być śledzone w czasie rzeczywistym i są mierzone w zależności od zawartości cząstek stałych (PM). Jednak sama znajomość stężenia cząstek w powietrzu atmosferycznym nie wystarczy, aby wybrać odpowiednią klasę filtra, należy również wziąć pod uwagę, dla jakiego środowiska wewnętrznego ma być przygotowane powietrze. Kliknij tutaj aby przeczytać o normie EN 16798-3 i dowiedzieć się, w jaki sposób kategoryzuje się jakość powietrza zewnętrznego i wewnętrznego oraz o czym należy pamiętać przy wyborze klasy filtra.

Zużycie energii jest kolejnym ważnym aspektem, jednak nigdy nie wolno nam rezygnować z jakości powietrza na rzecz oszczędności energii "People Matter 1st".

Cała uwaga skupiona na PM1 w celu ochrony ludzkiego zdrowia

Zapewnienie zdrowego i sprzyjającego efektywnej pracy powietrza wewnątrz pomieszczeń wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na filtrację cząstek o wielkości 1 μm (mikrometr) lub mniejszych – cząstek oznaczanych jako PM1 (Particulate Matter 1). PM1 są bardzo groźne dla naszego zdrowia, ponieważ organizm ludzki nie posiada żadnej ochrony przed tak małymi cząstkami. Wnikają one do naszego organizmu przez układ oddechowy – wdychamy je i znacząca ich część dostaje się do płuc, a przez nie do układu krwionośnego. Badania przeprowadzone przez Larsa Ekberga w CIT (Chalmers Industriteknik) pokazują, że do zatrzymania niebezpiecznych cząstek z powietrza zewnętrznego potrzebny jest filtr o skuteczności co najmniej ePM1 60%, patrz raport: Znaczenie filtrów do wentylacji ogólnej dla stężenia cząstek w powietrzu wewnętrznym. Zobacz również naszą broszurę informacyjną Cząstki PM1 zagrożeniem dla zdrowia i PM1 - The importance of indoor air quality.

Zarówno klasa filtracji jak i przepływ mają wpływ na jakość powietrza wewnętrznego

Oprócz filtrów o wysokiej skuteczności filtracji, ważna jest również odpowiednia ilość powietrza, aby osiągnąć dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Jeśli przepływ powietrza jest niewystarczający, nawet najlepsza klasa filtrów nie będzie w stanie wpłynąć na ogólną jakość powietrza w pomieszczeniach.Created poniedziałek, 15 marca 2021
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt