Czy możemy to usunąć?
Ozon

Usuwanie ozonu

Created czwartek, 9 września 2021

Ozon zawarty w powietrzu stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka, ponieważ uszkadza układ oddechowy, jest szczególnie szkodliwy dla dzieci i osób starszych. Ozon może powstawać zarówno ze źródeł naturalnych, jak i być wytwarzany w wyniku działalności człowieka. Dołącz do dr Fabrice'a Morvana, który opowie o tym, jak rozwiązania molekularne są wykorzystywane do usuwania ozonu i ochrony zdrowia ludzkiego.

Usuwanie ozonu

Ozon jest bardzo niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia, jego usuwanie z powietrza którym oddychamy, możliwe jest dzięki filtracji molekularnej.

Filtracja molekularna

Dostępne rozwiązania do usuwania ozonu

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt