Megalam EnerGuard
Zbudowany w sposób zapewniający ochronę procesów operacyjnych i oszczędność energii

Megalam EnerGuard

Megalam EnerGuard jest najnowszym filtrem panelowym typu HEPA/ULPA opracowywanym na podstawie wieloletnich badań i prób przez firmę Camfil, specjalnie dla potrzeb pomieszczeń czystych.

TAJEMNICA LEŻY W MEDIUM FILTRACYJNYM

Filtr Megalam EnerGuard wykorzystuje najlepsze cechy wszystkich typów mediów filtracyjnych. Łączy w sobie doskonałe właściwości włókna szklanego i jego długą żywotność, a także niskie zużycie energii przez medium membranowe. Zbudowany w sposób zapewniający ochronę procesów operacyjnych i oszczędność energii.

WYJĄTKOWE MEDIUM FILTRACYJNE OPRACOWANE NA PODSTAWIE WIELOLETNICH BADAŃ

Materiał filtracyjny użyty w filtrach EnerGuard jest odporny na uszkodzenia podczas transportu, przenoszenia i instalacji, a jednocześnie zapewnia wydajność wymaganą do utrzymania odpowiedniej klasy czystości ISO w pomieszczeniach czystych.

DOPASOWANY DO WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH KONFIGURACJI

Natychmiastowa możliwość zmian obecnie używanych rozwiązań na nowy filtr Megalam EnerGuard bez konieczności wprowadzania modyfikacji w instalacji, procesie.

Co Sprawia, że EnerGuard jest jedynym słusznym wyborem...

Wytrzymała konstrukcja

Wskaźnik uszkodzeń filtra podczas instalacji bliski 0%.

Duża wytrzymałość filtra ogranicza ryzyko jego uszkodzenia i kosztownych przestojów w pomieszczeniach czystych. Filtry zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu, montażu, obsługi i serwisowania przekładają się na zyski z działalności w pomieszczeniach czystych.

 

Długa żywotność

Żywotność jest porównywalna z żywotnością filtrów z włókna szklanego; 2 do 3 razy większa od filtrów z membraną, które poddawane są od czasu do czasu próbom z aerozolami. Głęboko plisowane medium filtracyjne zapewnia dużą powierzchnię filtracji, utrzymując stały niski spadek ciśnienia i wydłuża okres między wymianami filtrów.

Oszczędność kosztów energii

Oszczędzaj od 30 do nawet 50% na kosztach energii w porównaniu do filtrów z tradycyjnym włóknem szklanym.

Nowy filtr EnerGuard firmy Camfil jest specjalnie zaprojektowany i przetestowany w celu zapewnienia możliwie najniższego zużycia energii.

 

Bezpieczeństwo Procesowe

Certyfikowany dla Przemysłu Biotechnologicznego
i Spożywczego.

Szukaj symbolu ProSafe na filtrach. Jeśli go zobaczysz, możesz być pewien, że filtr został certyfikowany dla procesów produkcyjnych z najwyższymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, identyfikawolności oraz kontroli.

 

Chroń swój proces produkcyjny

Kompletny zakres skuteczności odpowiedni dla wszystkich bieżących zastosowań.

Dostępny w klasach H13, H14 i U15.

Specjalne wersje opracowane dla przemysłu mikroelektronicznego i przemysłu biotechnologicznego.

 

Rozwój

Innowacyjność jest czymś, do czego dążymy na co dzień.

Megalam EnerGuard korzysta z potencjału badawczo-rozwojowego, który Camfil ma do zaoferowania na całym świecie, aby dostarczyć najnowszą technologię filtracji HEPA.

 

 
 
 

MEGALAM ENERGUARD całkowity koszt posiadania

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ MEGALAM ENERGUARD, OGRANICZA RYZYKO USZKODZENIA FILTRA, ZAPEWNIAJĄC WYDAJNĄ PRACĘ INSTALACJI.

Chroń swój proces produkcyjny, produkty, zyski i pracowników przed nieumyślnym uszkodzeniem filtrów. Filtry Megalam EnerGuard charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością, która zmniejsza ryzyko przedostania się cząstek unoszących się w powietrzu w wyniku rozerwania, przebicia i rozerwania pakietu filtracyjnego, co jest powszechne w przypadku niewłaściwej obsługi podczas instalacji i walidacji.

Zazwyczaj od 3% do 20% filtrów wykonanych z włókna szklanego jest wymienianych przy instalacji z powodu niewłaściwej obsługi. Megalam EnerGuard nie tylko wyeliminuje koszt wymiany filtrów i zmniejszy zapotrzebowanie na nową partię, ale przede wszystkim ograniczy przestoje w pomieszczeniach czystych w oczekiwaniu na ponowną instalację i walidację.

Jak dużo może zaoszczędzić dla ciebie Megalam Energuard?

*** Zaznacz właściwe ***
*** Proszę podać prawidłową ilość ***
*** Proszę podać koszt ***
 
 
 

MEGALAM ENERGUARD  A   ALTERNATYWNE PRODUKTY

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO CAŁKOWITEGO KOSZTU POSIADANIA

Mówiąc o całkowitym koszcie posiadania filtra nasz pogląd jest taki, że nie należy patrzeć tylko na filtr i koszty jego wymiany, ale również koszty energii oraz związane z tym koszty serwisu i usuwania odpadów. Megalam EnerGuard oferuje najniższy TCO spośród wszystkich filtrów panelowych HEPA dostępnych na rynku.

REDUKCJA TCO DO 40%

TCO odnosi się do całkowitego kosztu posiadania związanego z filtrem w określonym okresie użytkowania. TCO odnosi się nie tylko do ceny zakupu filtrów, ale również do kosztów ich wymiany, kosztów energii, kosztów serwisu i kosztów utylizacji. Z filtrami Megalam EnerGuard możesz osiągnąć 30% oszczędności w stosunku do włókna szklanego i 40% w stosunku do membrany.

 
 
 

PROSAFE oznacza bezpieczeństwo procesowe — Twojego Procesu

Przemysł biotechnologiczny stoi przed trudnymi wyzwaniami związanymi z wysokimi wymaganiami dla czystego powietrza niezbędnego do produkcji. Dlatego właśnie musisz być szczególnie ostrożny przy wyborze filtrów powietrza. Nie wystarczy, że filtr chroni produkt przed niepożądanymi cząstkami. Sam filtr musi być również wyprodukowany z materiałów, które nie kontaminują wrażliwego procesu produkcyjnego.

Szukaj symbolu ProSafe na filtrach. Jeśli go zobaczysz, możesz być pewien, że filtr został certyfikowany dla procesów produkcyjnych z najwyższymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, identyfikawolności oraz kontroli.

 • Specjalnie zaprojektowane dla wrażliwych procesów.
 • Wszystkie filtry HEPA serii Prosafe są przetestowane przed opuszczeniem zakładów produkcyjnych w celu wyeliminowania ewentualnych przecieków.
 • Najwyższa jakość materiałów użytych do produkcji. Komponenty opracowane i testowane wg precyzyjnie określonej specyfikacji.
 • Komponenty mikrobiologicznie obojętne  wg ISO 846.
 • Wytrzymałe, odporne na wilgoć i korozję podczas pracy w higienicznych systemach przygotowania powietrza HVAC wg VDI 6022.
 • Przetestowana wytrzymałość na środki odkażające i myjące w pomieszczeniach czystych.
 • Nie zawierają niebezpiecznych substancji chemicznych: formaldehydu, ftalanu i bisfenolu A (BPA).
 
 
 

Rozwój filtrów Megalam EnerGuard

globe

Globalna Sieć Badawczo-Rozwojowa

Innowacyjność jest czymś, do czego dążymy na co dzień.
Sześć naszych centrów badawczo-rozwojowych położonych w różnych zakątkach globu pozwala nam na pracę przez całą dobę opracowując najnowsze technologie filtracyjne.  To właśnie ta praca pozwoliła na rozwój Megalam Energuard, najnowszego filtra panelowego dla pomieszczeń czystych.

Icon test check

Stanowisko testowe dla filtrów HEPA

Camfil stworzył nowe stanowisko badawcze sprawdzające żywotność filtrów, w celu zapewnienia najbardziej zaawansowanej analizy filtrów HEPA na świecie. Możemy kontrolować przepływ, ilość cząstek = zanieczyszczeń, temperaturę, wilgotność, a także poddawać filtry różnym symulacjom, jak również kontrolować większość innych zmiennych wpływających na żywotność filtra.

Badania i rozwój

Od dziesięcioleci Camfil jest liderem na rynku dzięki ciągłemu rozwojowi i dążeniu do opracowywania nowych, lepszych i bardziej wydajnych rozwiązań. Oprócz badań nad rozwojem nowych produktów, Camfil umacnia swoje zasoby techniczne dzięki przejmowaniu innych firm z branży filtracji powietrza.

 • Aparatura dozująca cząstki i aerozol:  
  szybsze podawanie aerozolu testowego na płaskie próbki medium filtracyjnego.
 • Komora wyładowcza: 
  analizuje wydajność i parametry płaskich mediów filtracyjnych.
 • Spektrometr laserowy do pomiaru aerozoli: 
  służy do pomiaru ilości cząstek i i aerozoli.
 • Zautomatyzowane stanowisko testowe: 
  określa skuteczność filtrów i wymiar cząstki najbardziej penetrującej.
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM): 
  analizuje materiały mniejsze od 1 nanometra .
 • Chromatograf gazowy: 
  spektrometr masowy z desorpcją termiczną analizuje materiały pod kątem właściwości odgazowywania.
Created wtorek, 4 lutego 2020