6 wskazówek, które pozwolą Ci odzyskać kontrolę nad jakością powietrza w Twojej firmie

1 Zrozumienie zanieczyszczenia powietrza w twoim otoczeniu

Każda firma w oparciu o okolicę w jakiej prowadzi działalność, rozumiejąc jednocześnie własne potrzeby, jest w stanie zidentyfikować wyzwania związane z jakością powietrza wewnętrznego. Jedno jest pewne, że nawet po ustąpieniu pandemii COVID-19, w głowach zostanie myśl, że powietrze atmosferyczne może przemieszczać się na znaczne odległości, a wraz z nim zanieczyszczenia i wirusy. Wiele badań potwierdziło, że COVID-19 może utrzymywać się w powietrzu dłużej niż przypuszczano, a skażone krople zawierające wirusa mogą przetrwać na otwartych powierzchniach przez wiele dni. Na przykład badanie opublikowane w New England Journal of Medicine wykazało, że SARS-CoV-2, wirus wywołujący COVID-19, może przeżyć do czterech godzin na powierzchni miedzi, do 24 godzin na kartonie i od dwóch do trzech dni na tworzywach sztucznych i stali nierdzewnej. Kiedy ochrona zdrowia ludzi jest głównym przedmiotem troski, obowiązkiem przedsiębiorstw jest przygotowanie działalności do ponownego uruchomienia w sposób bezpieczny dla pracowników, szczególnie, że zanieczyszczenie powietrza może pojawić się z dowolnego miejsca, nawet z zewnątrz.

POWIETRZE WEWNĘTRZNE MOŻE BYĆ
OD 5 DO 50 RAZY
bardziej zanieczyszczone od powietrza atmosferycznego

Mieszkańcy miast spędzają 90% czasu wewnątrz pomieszczeń  - większość powietrza, którym oddychają, to powietrze wewnętrzne

Czy odpowiednia filtracja powietrza może pomóc? Tak, filtracja powietrza jest jednym ze sposobów walki z potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak zawieszone w powietrzu patogeny, lotne związki organiczne (LZO), zanieczyszczenia pyłowe, itp. Ponieważ ludzie spędzają większość czasu wewnątrz pomieszczeń, a szkodliwe substancje mogą osłabić ich zdolność do walki z infekcjami, rozwiązania z zakresu filtracji powietrza mogą okazać się zbawienne w miejscach, w których poziom zanieczyszczeń przekracza dozwolone wartości.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia związane z lokalizacją firmy, takie jak zanieczyszczenie powietrza przez ruch uliczny lub opary z fabryk znajdujących się w sąsiedztwie, nawet gazy i zapachy dochodzące z pobliskich restauracji mogą podnieść alarm. Ocena jakości powietrza atmosferycznego w bezpośredniej okolicy wraz z jakością powietrza w pomieszczeniach jest pierwszym krokiem w procesie odzyskiwania kontroli.


2 Klasyfikacja wymagań dotyczących jakości powietrza

Istnieją przepisy dotyczące jakości powietrza, monitoringu środowiska i przeprowadzania kontroli, które definiują poziomy emisji poszczególnych substancji-zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Przepisy dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach różnią się znacznie w poszczególnych krajach. Przepisy te mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego, procesów przemysłowych i środowiska przed zbyt wysokimi stężeniami poszczególnych substancji w powietrzu. Po COVID-19 znaczenie i waga tych działań są bardzo ważne. Wysiłki regulacyjne rozpoczynają się od sklasyfikowania zanieczyszczeń powietrza, ustalenia ich wartości granicznych, w celu zminimalizowania zagrożenia dla ludzi oraz podjęcia odpowiednich działań naprawczych. W związku z tym, wszystkie przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować substancje zanieczyszczające powietrze i inne szkodliwe cząstki zawieszone w powietrzu. W Stanach Zjednoczonych weszła w życie ustawa o czystym powietrzu, która określiła sześć głównych zanieczyszczeń, które muszą zostać wyeliminowane.

Wśród nich są cząstki stałe, ozon, tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu i ołów. Zanieczyszczenia te mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu, środowisku i powodować straty finansowe. Cząstki stałe i ozon, to najbardziej rozpowszechnione na świecie zagrożenia dla zdrowia. Po skategoryzowaniu wymagań dotyczących jakości powietrza, firma może opracować odpowiedni plan, który pozwoli na usunięcie szkodliwych cząstek i złagodzenie potencjalnych zagrożeń.

3 Lista kontrolna

Bardzo ważne w codziennej eksploatacji jest regularne sprawdzanie centrali wentylacyjnej (AHU) w celu zapewnienia, że całość działa poprawnie i nie występują przecieki na filtrach lub uszczelkach. W przypadku przecieku niefiltrowanego powietrza przez filtr, skuteczność filtracji i jednocześnie jakość powietrza w pomieszczeniach ulega pogorszeniu, co ma także wpływ na sprawność energetyczną. Ważne jest, aby powyższe czynności uczynić priorytetowymi na liście kontrolnej obejmującej plan zapewnienia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach.  Ponieważ powietrze odgrywa kluczową rolę w przenoszeniu drobnoustrojów, w kontrolowanych środowiskach regularny monitoring ilości cząstek jest przydatny do pomiaru jakości powietrza i identyfikacji sytuacji krytycznych, zgodnie z zaleceniami NCBI. Protokół ten powinien być częścią kontroli w  ramach rutynowych przeglądów, ponieważ jest on wykorzystywany do ogólnego monitorowania zanieczyszczenia powietrza.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem przy odhaczaniu listy kontrolnej jest pomiar oporów przepływu po zamontowaniu filtra w centrali wentylacyjnej. W tym miejscu istotne jest, aby upewnić się, że zainstalowane filtry są zgodne z normami klasyfikującymi filtry powietrza: PN-EN ISO 16890 dla filtrów dokładnych  lub PN-EN 1822:2019 dla filtrów HEPA . O wyborze odpowiedniego filtra decyduje ocena ryzyka danej aplikacji, a także oczekiwana wydajność. W zastosowaniach ogólnych, takich jak centrale wentylacyjne (AHU) obsługujące budynki użyteczności publicznej lub biura, Camfil zaleca stosowanie filtra o minimalnej skuteczności ePM1 60%, a w zastosowaniach, gdzie kluczowy jest wysoki poziom bezpieczeństwa np. szpitale, zaleca się stosowanie filtra o minimalnej klasie filtracji - H13.

Więcej o normie ISO 16890

ISO 16890 nowy standard dla filtrów powietrza


Eliminuje zamieszanie

Globalny zasięg

Minimalna skuteczność filtracji - 50%

Jasna
i przejrzysta

Pięć korzyści wejścia w życie nowej normy PN-EN ISO 16890

4 Identyfikacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń

Mikroorganizmy, związki chemiczne, uciążliwe zapachy, ozon, cząstki pyłu to typowe zagrożenia, jakie należy zidentyfikować i w oparciu o ich stężenie dobrać właściwe rozwiązanie.  Ze względu na niedawną pandemię COVID-19, krok ten jest ważny dla zdrowia i bezpieczeństwa, ponieważ zanieczyszczenia te mogą niekorzystnie wpływać na odporność i stanowić przeszkodę w walce z infekcjami. Na przykład, ekspozycja na działanie ozonu zależy głównie od tego, gdzie mieszkasz i pracujesz oraz ile czasu spędzasz na zewnątrz. Powietrze na zewnątrz zawiera substancje chemiczne emitowane przez procesy przemysłowe, spaliny samochodowe, działalność rolniczą, atmosferyczne reakcje fotochemiczne, itp.

Powietrze wewnętrzne może zawierać zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego, a także te powstające w budynku, w skutek czego powietrze wewnątrz pomieszczeń jest często wielokrotnie bardziej zanieczyszczone. Związki chemiczne powstające w pomieszczeniach pochodzą z produktów zawierających lotne związki organiczne (LZO), takie jak farby, kleje, materiały budowlane, środki czyszczące i sprzęt biurowy (np. kopiarki). Powietrze wokół składowisk odpadów niebezpiecznych lub na przykład stacji benzynowych może zawierać wyższe stężenia wymienionych substancji niż w innych obszarach. Osoby pracujące w branżach, które wytwarzają lub używają chemikaliów mogą być narażone na kontakt z bardzo wysokimi stężeniami substancji szkodliwych dla zdrowia. Zanieczyszczenie cząsteczkami (kurz, pył, sadza i dym oraz małe krople cieczy) obejmują cząstki grube, które mają od 2,5 do 10 mikrometrów, drobne cząstki, które mają od 0,1 mikrometra do 2,5 mikrometra; znane są jako PM2,5, oraz najdrobniejsze cząstki, które są mniejsze niż 0,1 mikrometra. PM1, najdrobniejsze cząstki mogą przyczyniać się do śmiertelnych chorób, takich jak zawał serca, rak płuc, demencja, rozedma i inne poważne choroby, prowadzące do przedwczesnej śmierci. Każdy z nas wdycha ponad 25 milionów cząstek z każdym oddechem; im więcej wdychamy zanieczyszczeń, tym większa jest szansa na chorobę i zły stan zdrowia.

Korzyści Czystego powietrza

Czystsze płuca
Lepsze samopoczucie
Niższe koszty leczenia
Wyższa produktywność
Lepszy układ odpornościowy
Dłuższe życie
Zdrowszy sen
Lepsze trawienie
Poprawa ciśnienia krwi
Mniej dolegliwości astmatycznych

Typowe Cząstki stałe znajdujące się w powietrzu obejmują:

Cząstki grube, najczęściej 10 mikronów (μm) i więcej (1µm = 1/1 000 milimetra).
Przykładem mogą być widoczne pyły, piasek, liście, włosy i inne duże cząstki organiczne.

PM10 – cząstki zawieszone w powietrzu 10 µm pył, cząstki organiczne.

PM2.5 – cząstki zawieszone w powietrzu  2,5µm pyłki, zarodniki i inne cząstki organiczne.

PM1 – cząstki zawieszone w powietrzu  1µm bardzo drobny pył, cząstki z procesów spalania np. spaliny z silników wysokoprężnych, bakterie i wirusy.

Rozwiązania w zakresie filtracji powietrza zależą od stopnia ryzyka konkretnej aplikacji. Obszary wysokiego ryzyka, o dużym zagęszczeniu, takie jak laboratoria, strefy izolacji i kwarantanny, wymagają znacznie wyższego poziomu ochrony w porównaniu z obszarami o niskim ryzyku i kontrolowanych warunkach, takich jak domy lub małe firmy. W przypadku zastosowań o wysokim ryzyku, oprócz innych środków ostrożności, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu do zabezpieczenia przed kontaktem z zanieczyszczonym powietrzem, wymagane jest również użycie filtracji powietrza klasy HEPA H13 lub wyższej, jak również zastosowanie specjalnej  odzieży dla personelu, a także oddzielnego nawiewu powietrza. Warto rozważyć zastosowanie oczyszczaczy powietrza w celu szybkiej i łatwej poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, w przypadku niespełniającego standardów systemu wentylacyjnego. Jest to również sposób na szybkie poprawienie jakości powietrza w już dobrze funkcjonującym systemie, gdy istnieje zwiększone ryzyko, które wymaga jeszcze lepszej ochrony. Dla kluczowych zastosowań o wysokim ryzyku, takich jak strefy kwarantanny i laboratoria, Camfil oferuje szeroki asortyment niezawodnych systemów zabezpieczających przed skażeniem.

Zaleca się stosowanie oczyszczaczy powietrza wszędzie tam, gdzie ryzyko zanieczyszczenia powietrza jest podwyższone. Jednak nie można wszędzie instalować zarówno zaawansowanych systemów zabezpieczających przed skażeniem, jak i oczyszczaczy powietrza, ponieważ każde z tych urządzeń jest specyficzne dla ryzyka i charakteru danego otoczenia. Ważne jest również żeby mieć świadomość, że oczyszczacz powietrza nigdy nie zastąpi pełnego i zaawansowanego systemu zabezpieczającego przed skażeniem w razie potrzeby. Z drugiej strony, w zastosowaniach niskiego ryzyka można rozważyć zastosowanie filtrów EPA lub ePM1 o skuteczności 80% lub wyższej. Oczyszczacze powietrza są często stosowane w biurach i innych budynkach użyteczności publicznej w celu poprawy jakości powietrza wewnątrz budynku. Zmniejszenie stężenia cząstek stałych, usuwanie uciążliwych zapachów unoszących się w powietrzu, czy zatrzymywanie mikroorganizmów, takich jak wirusy, to często kluczowe zastosowania oczyszczaczy powietrza.

Obejrzyj poniższy film, aby zapoznać się z 5 wskazówkami, które mogą pomóc w wyborze właściwego rozwiązania do oczyszczania powietrza.

5 wskazówek jak wybrać odpowiedni oczyszczacz powietrza

Cechy dobrego oczyszczacza powietrza
  • Każdy oczyszczacz powietrza powinien być wyposażony w filtry HEPA, które są testowane i certyfikowane zgodnie z obwiązującą normą PN-EN 1822:2009.
  • Do pochłaniania nieprzyjemnych zapachów lub uciążliwych gazów (np. formaldehydu) zaleca się stosowanie kombinacji filtrów molekularnych.
  • Zalecane jest dobranie odpowiedniego rozmiaru oczyszczacza do wielkości pomieszczenia. Zbyt małe urządzenie może nie przynieść pożądanego efektu.
  • Niski poziom hałasu ma kluczowe znaczenie szczególnie w biurach, gdzie głośny oczyszczacz powietrza może być czynnikiem rozpraszającym uwagę.

5Monitorowanie poziomów cząstek

Rosnąca świadomość na temat PM10, PM2.5 i PM1 jest w dużej mierze związana z potencjalnymi szkodliwymi skutkami, jakie mogą one mieć dla organizmu ludzkiego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa, że pył zawieszony wpływa na więcej ludzi na całym świecie niż jakiekolwiek inne zanieczyszczenie. Ważne jest, aby monitorować jakość powietrza, ponieważ może to dostarczyć cennych informacji i pomóc w ograniczeniu potencjalnego ryzyka w zakładzie.

KTO POWINIEN MONITOROWAĆ CZĄSTKI STAŁE?

Obszary intensywnie zurbanizowane, gdzie występuje duże natężenie ruchu drogowego w połączeniu z dużym zagęszczeniem ludności, są najbardziej zagrożone. Osoby mieszkające w zanieczyszczonych miastach są bardziej zagrożone przez COVID-19, wg danych Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA).

6 Wymagania dotyczące wymian powietrza

Filtracja powietrza jest jednym ze sposobów walki z negatywnym wpływem szkodliwych patogenów takich jak COVID-19. Czyste, przefiltrowane powietrze powinno być regularnie dostarczane do obiektu, aby zapewnić zdrowe środowisko pracy. Wysokowydajne rozwiązania w zakresie filtracji powietrza mogą zapobiegać infekcjom, ponieważ zatrzymują wirusy i inne mikroorganizmy. Skuteczność zależy od zastosowanego filtra powietrza. Ponieważ zakaźne kropelki są zwykle większe niż 1 mikrometr, skuteczność zatrzymywania wirusa jest znacznie wyższa. Wirus przechwycony przez filtr powietrza jest silnie związany z włóknami materiału filtracyjnego, tam pozostaje i ostatecznie wysycha i umiera. Innym pomysłem poprawy IAQ jest podniesienie klasy filtracji, dzięki czemu zwiększy się skuteczność filtracji w celu dodatkowej ochrony. W sektorze opieki zdrowotnej, gdzie występują szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, takie jak wirusy, bakterie, grzyby, drożdże, pleśnie, pyłki, gazy, lotne związki organiczne, małe cząsteczki i chemikalia, najlepszym sposobem na odizolowanie pomieszczenia jest stworzenie podciśnienia.

Zalecenia dotyczące dostarczenia większej ilości powietrza zewnętrznego "świeżego" do systemu AHU ma sens w przypadku wirusów np. COVID-19, ale oznacza znacznie wyższe rachunki za media (ogrzanie/schłodzenie powietrza zewnętrznego, a także krótszą żywotność filtra ze względu na większe obciążenie cząstkami). Skontaktuj się z ekspertem, który zajmie się Twoimi wymaganiami dotyczącymi jakości powietrza, kliknij tutaj by znaleźć najbliższe biuro sprzedaży Camfil.

Modernizacja środowiska wewnętrznego w Twojej firmie: Zalecenia dotyczące jakości powietrza wewnętrznego - IAQ, zdaniem ekspertów branżowych

W czasie pandemii Covid-19 wielu z Was prosiło o informacje,
w jaki sposób można zmodernizować system oczyszczania powietrza, aby  ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się  mikrobów i wirusów. Dołącz do naszego szkolenia, aby dowiedzieć się co mają do powiedzenia na ten temat nasi eksperci.

 

Obejrzyj szkolenie