Wzrost świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza

Fakt, że zanieczyszczenie powietrza ma charakter transgraniczny, sprawia, że współpraca międzynarodowa staje się koniecznością i równie ważne jest, by szerzyć świadomość w skali globalnej.