Analiza zanieczyszczeń na miejscu

Analiza zanieczyszczeń na miejscu

Turbiny gazowe oraz ich wyposażenie stanowią dużą inwestycję, dlatego ważne jest, żeby parametry wejściowe w oparciu o które dobierane jest urządzenie, były jak najbardziej rzetelne.

Turbiny gazowe wykorzystywane są w różnych środowiskach, o skrajnie różnym zanieczyszczeniu powietrza: zanieczyszczenia pochodzenia antropologicznego np. tereny miejskie - przemysłowe lub zanieczyszczenia naturalne np. obszary przybrzeżne, pustynia. Wielkość zanieczyszczeń ich ilości różnią się w zależności od środowiska, a poziom ochrony wymagany przez Twoją turbinę zmienia się odpowiednio.

Analiza zanieczyszczeń na miejscu

Camfil opracował rozbudowane możliwości badawcze  w dziedzinie pobierania próbek i analizy powietrza. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu warunków terenowych, eksperci techniczni Camfil analizują lokalne warunki terenowe i mogą zaoferować optymalne rozwiązanie w oparciu o te dane. Mając na celu maksymalizację ochrony i minimalizację wymagań operacyjnych i konserwacyjnych, Camfil zapewni również, że rekomendowane rozwiązanie wygeneruje największe zyski dla Twojej lokalizacji.

Zakres badania terenowego:

 • Analiza powietrza atmosferycznego
  - Rozmiar i stężenie cząstek stałych 
  - Analiza chemiczna i gazowa
  - Korozyjność na placu budowy
  - Analiza krótko - długoterminowa
 • Kontrola wzrokowa obecnego rozwiązania.
 • Pomiary w terenie: ocena hałasu
 • Ocena ryzyka
 • Analiza przestrzenna w celu ustalenia, czy modernizacja jest możliwa na miejscu.
 

Po co pobierać próbkę powietrza?

 • Zrozumienie jakości powietrza w Twoim zakładzie - rozkład wielkości cząstek, stężenie i zawartość chemiczna cząstek w otaczającym powietrzu pozwoli Ci określić optymalne etapy filtracji dla określonego środowiska.
 • Chroń swoją turbinę gazową - upewnij się, że obecnie stosowane filtry mają optymalną skuteczność, aby chronić przed zabrudzeniem i korozją oraz zmaksymalizować rentowność.
 • Maksymalizacja mocy wyjściowej - mniejsze straty mocy przekładają się na więcej wyprodukowanej energii mogącej zostać wykorzystanej do zasilenia Twoich procesów.
 
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt