Duże oszczędności z czystym powietrzem

Analiza kosztów cyklu życia produktu

Większość operatorów wie, że filtracja to coś więcej niż tylko rzeczywisty koszt filtra. Koszt dostawy, instalacji i przerwy w produkcji podczas wymiany filtrów przekładają się na całościowe koszty. Jeśli chodzi o pośredni wpływ lepszej filtracji, taki jak wartość redukcji zanieczyszczeń w stosunku do kosztów wyższego spadku ciśnienia, dokonanie pełnej oceny nie jest tak proste.

Coraz więcej operatorów żąda optymalizacji systemów wentylacyjnych w celu zwiększenia ich wydajności, zminimalizowania wymogów konserwacyjnych, zmniejszenia kosztów zużycia energii i emisji CO2, aby zmaksymalizować rentowność.

Planowanie strategiczne

Camfil, posiadający rozbudowane zaplecze badawczo-rozwojowe i dane terenowe, opracował niezawodne oprogramowanie, narzędzie LCC (Life Cycle Cost), służące operatorom do oceny całkowitego kosztu posiadania. Eliminuje to zgadywaną pracę związaną z pośrednim kosztem filtrów wlotowych powietrza, podkreślając w ten sposób główny wpływ, jaki mają one na wynik końcowy operatora.

Jest ona wykorzystywana przez naszych inżynierów podczas projektowania systemów wlotowych, ale jest również wykorzystywana do formułowania zaleceń dla operatorów w sprawie optymalnej kombinacji filtrów, z najwyższą rentownością dla ich konkretnej lokalizacji i działalności.

Czym jest analiza LCC?

Szczegółowa analiza LCC uwzględnia wszystkie istotne zmienne: środowiskowe i zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu; ich wpływ na wzrost oporów przepływu na filtrze i jego żywotność; koszt filtra, w tym jego instalacji oraz utylizacji; wpływ filtra na obniżenie wydajności turbiny oraz ogólną wartość ekonomiczną. Różne scenariusze i konfiguracje filtrów mogą być łatwo porównywane przez operatorów w celu wybrania optymalnej konfiguracji i odpowiedniego stopnia filtracji.

Wysokowydajne filtry oferujące małe opory przepływu powodują niskie wymagania eksploatacyjne i konserwacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej mocy wyjściowej turbiny gazowej. Inne ważne czynniki wpływające na działanie filtra to rodzaj zastosowanego materiału filtracyjnego, jego powierzchnia - liczba plis, kształt filtra i jego konstrukcja.

Wartość filtracji EPA

Degradacja łopatek turbiny, zwiększa w ten sposób opór powietrza, zmniejszając wydajność turbiny. W miarę jak turbina ulega degradacji, urządzenie nagrzewa się mocniej spalając przy tym więcej paliwa w celu wyprodukowania tej samej energii [MW].

Wyższa sprawność filtrów przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń, co prowadzi do zmniejszenia wymagań w zakresie konserwacji i zwiększenia rentowności.

Lepsza skuteczność filtracji a spadek ciśnienia

Wielu operatorów martwi się o wyższą skuteczność filtracji z powodu wzrostu spadku ciśnienia (dP). Spadek ciśnienia ma wpływ na ogólną rentowność, ponieważ turbina musi pracować ciężej.

Konstrukcja filtra i rodzaj materiału filtracyjnego są kluczowymi czynnikami wpływającymi na poprawę spadku ciśnienia, a nowoczesna technologia filtracyjna, taka jak filtry o zwiększonej głębokości, pozwala operatorom na podwyższenie klasy filtra o 3 klasy bez wpływu dP.
 

Wartość filtrów powietrza

Wyższa zdolność zatrzymywania pyłu zwiększa żywotność filtra, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na wymianę filtrów i większą produkcję..

Wybór właściwego filtra oszczędza energię elektryczną

Camfil jest pionierem w projektowaniu filtrów powietrza o niskim spadku ciśnienia dla wszystkich klas filtracji od ponad 50 lat. Wiele osób zakłada, że skuteczność filtra jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do początkowego spadku ciśnienia, jednak to właśnie sama konstrukcja filtra ma największy wpływ. 

Identyfikacja optymalnego rozwiązania

Oprogramowanie Camfil Life Cycle Cost pozwala operatorowi dostosować różne zmienne specjalnie do jego lokalizacji i warunków pracy, aby uzyskać całkowity koszt cyklu życia przy użyciu konkretnych filtrów powietrza. Operator może następnie porównać całkowity koszt posiadania z innymi alternatywami, takimi jak filtracja HEPA, w celu określenia optymalnego rozwiązania.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt