Filtry panelowe

Filtry panelowe

Filtry kasetowe ze splisowanym materiałem filtracyjnym lub filtry panelowe do wypełnienia szerokim
spektrum mediów adsorpcyjnych.

Węgiel aktywny, tlenek glinu lub inne nośniki jonowymienne stosowane są jako luźno wsypany materiał między dwie siatki perforowane w filtrze panelowym lub jako mieszanina włókna syntetycznego z medium adsorpcyjnym w filtrze kasetowym.