Aktywowany tlenek glinu

Aktywowany tlenek glinu służy do pochłaniania gazów korozyjnych, aldehydów i zanieczyszczeń ulegających utlenieniu.

  • ICON6
  • ICON37 ISO10121