Farr Gold Series® Camtain®

Odpylacz zaprojektowany specjalnie do zastosowań farmaceutycznych i innych wymagających ochrony dla użytkownika i środowiska

  • Prosta, wygodna i bezpieczna wymiana wkładów filtracyjnych dzięki specjalnemu mechanizmowi docisku
  • Łatwość w instalacji i konserwacji
  • Modułowa budowa dla optymalnej elastyczności
  • Wysoka skuteczność filtracji dzięki elementom filtracyjnym wykonanym w technologii HemiPleat
  • Dostępna opcja Bag In Bag Out (BIBO) dla bezpiecznej wymiany elementów filtracyjnych

Specyfikacja

Zastosowanie
Urządzenia Gold Series (GS) Camtain mogą być stosowane w szerokim zakresie filtracji zanieczyszczeń pyłowych dla zastosowań farmaceutycznych taki jak: produkcja tabletek (formy suche), w tym w prasach do tabletek, powlekania, suszenia w łożu fluidalnym, suszenia rozpyłowego, mieszania, granulacji i ogólnej wentylacji pomieszczeń. GS Camtain jest idealny do wysokowydajnej filtracji, gdzie odzyskanie produktu nie jest wymagane. Bezpieczna wymiana filtrów jest dostępna zarówno dla wkładów filtracyjnych, jak i systemu odprowadzania pyłu. Wymiana wkładu wykorzystuje metodę bezpiecznej wymiany filtra, podczas gdy odbiór pyłu wykorzystuje technologię ciągłego worka. GS Camtain może również wspomagać tradycyjne zbieranie pyłów i oparów, które nie wymagają pełnej izolacji i zamknięcia. Camfil APC posiada odpylacze separacyjne do zastosowań farmaceutycznych w Ameryce Północnej, Południowej i Środkowej, Azji i Europie.
Komentarz
Opcje:
Bezpieczna wymiana filtrów jest dostępna zarówno dla wkładów filtracyjnych, jak i systemu odprowadzania pyłu.
Wymiana wkładu wykorzystuje metodę bezpiecznej wymiany filtra, podczas gdy rozładunek wykorzystuje system ciągłego worka.
Solidna, sztywna i wytrzymała konstrukcja - sztywność obudowy do 0,44785 bar.
Specjalnie zaprojektowane wloty powietrza
Uszczelnienia silikonowe na wszystkich połączeniach śrubowych.
Filtr HEPA na zaworach ciśnieniowych do manometru różnicowego.
Inne opcje obejmują odpowietrzniki wybuchu, tłumienie chemiczne, izolację chemiczną i izolację mechaniczną.

Filtry: Wydajność Poly-Tech™ wynosi 99,99% dla cząstek 0,5 μm i większych. Odpylacze typu Gold Series® spełniają wymóg stężenia pyłu wynoszący 5 mg/m3 lub mniejszego poziomu emisji w większości przypadków w celu recyrkulacji powietrza w przypadku pyłów innych niż niebezpieczne. Wkład HemiPleat wykorzystuje optymalny odstęp między plisami za pomocą syntetycznych separatorów, aby utrzymać otwarte plisy. HemiPleat przepuszcza więcej powietrza przy mniejszym zużyciu energii i zwiększa skuteczność oczyszczania, co skutkuje niższym spadkiem ciśnienia.

Articles related to Gold Series Camtain

Camtain® na wybuchowy pył farmaceutyczny

Studium przypadku: Camtain na wybuchowy pył farmaceutyczny. Międzynarodowa firma farmaceutyczna potrzebowała systemu odpylania dla swojej nowej tabletkarni w zakładzie w Hiszpanii. System ten składał się z sześciu pomieszczeń, z których każde posiadało własną maszynę do produkcji tabletek, która wytwarzała wybuchowe pyły.

Case Studies