Przygotowanie do bycia globalnym liderem na rynku filtracji powietrza
1988-99

Podążając śladem sukcesu

1988

Gösta Larson przechodzi na emeryturę jako Dyrektor Generalny i przekazuje pałeczkę swojemu synowi, Janowi Ericowi Larsonowi. To także początek dalszych intensywnych działań mających na celu przekształcenie Camfil w dostawcę filtrów powietrza na całym świecie.

1989

Camfil pozostaje innowacyjny i nie boi się byciem porównywanym z innymi. Od teraz Klienci mogą zobaczyć, jak filtry Camfil działają na żywo. W laboratorium w Trosa, staje się możliwe przetestowanie filtrów konkurencyjnych w stosunku do filtrów Camfil. 

1990

Camfil kupuję firmę Sofiltry we Francji od Saint Gobain. Liczba pracowników rośnie z 600 do 1000, a obroty z 400 do 750 mln SEK, co podwaja dotychczasowe wyniki Camfil.

1995

Camfil utworzył Camfil Component AB w całości poświęcony budowie w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej do produkcji filtrów dla firmy Philips. Analiza wykazała, że rynek OEM dla małych wysokowydajnych filtrów HEPA rozwija się bardzo szybko. Umowa z firmą Philips okazała się idealną odskocznią.Jakkolwiek filtry były bardzo podobne, ale rodzaj działalności był całkowicie odmienny od pozostałej działalności Camfil. Camfil wyciągnął kosztowną lekcję, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę na temat procesów produkcyjnych nastawionych na usprawnienie przepływu i wysoką automatyzację produkcji.

1999

Podsumowując nadchodzące nowe tysiąclecie: Camfil posiada już 12 zakładów produkcyjnych, 26 filii i 41 agentów w 54 krajach - strategicznie i stale rozwija się gospodarczo!

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt