Zanieczyszczenia w przemyśle spożywczym

Bez skutecznej filtracji powietrza, żywność i napoje mogą ulec zanieczyszczeniu z powodu złej jakości powietrza.

Większość ludzi rozumie, że zanieczyszczenie powietrza i jego zła jakość to ważne kwestie, które często pozostają w tle, dopóki nie wpłyną one bezpośrednio na proces. Jednak możliwość zanieczyszczenia żywności i napojów przyciąga uwagę ludzi, ponieważ jedzenie i picie jest istotną i niezbędną częścią dnia każdego człowieka. Zrozumienie, w jaki sposób cząstki stałe unoszące się w powietrzu mogą wpływać na jakość jedzenia i picia, jest pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia, w jaki sposób systemy filtracji powietrza mogą zapewnić rozwiązanie tego problemu.

"Przemysł spożywczy ma przed sobą duże wyzwanie, jeśli chodzi o ochronę swoich pracowników i ich procesów przed szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza", stwierdził Mark Davidson, kierownik segmentu spożywczego. W przeciwieństwie do innych branż, epidemia E. coli lub salmonelli z jednej przesyłki żywności może powodować spustoszenie przez miesiące i lata. To może zniszczyć reputację firmy, a co gorsza, może trwale nadwyrężyć zaufanie, które konsumenci darzą firmę dostarczającą bezpieczną, nie skażoną żywność. Z tych powodów skuteczne systemy filtrowania powietrza są niezbędne dla przetrwania firm produkujących żywność".

Jak dochodzi do skażenia?

Zanieczyszczenie w przemyśle spożywczym może wystąpić na kilka różnych sposobów podczas procesów takich jak pakowanie, pobieranie próbek, produkcja, przechowywanie i transport.

Jednakże, według artykułu w magazynie Nutritional Outlook, istnieją trzy główne rodzaje zanieczyszczeń występujące w przemyśle spożywczym: zanieczyszczenie krzyżowe, zanieczyszczenie cząstkami stałymi i zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Podczas procesu produkcyjnego zanieczyszczenie krzyżowe ma miejsce, gdy w obiekcie produkowanym jest więcej niż jeden rodzaj żywności, a urządzenia używane do przetwarzania tej żywności nie są odpowiednio czyszczone. W wyniku tego zanieczyszczenia z jednego rodzaju żywności są przenoszone na inny rodzaj żywności z powodu niewłaściwie oczyszczonych urządzeń.

Dla celów filtracji powietrza znacznie większe znaczenie mają jednak zanieczyszczenia cząstkami stałymi i mikrobiologiczne.

Particle contamination occurs when tiny airborne particles settle into food and open beverage containers during the production process, or during the packaging process.

This type of contamination is nearly always due to a lack of effective air filtration system that can eliminate many of the particulates before they land and mix into the food. But in addition to air filters, food and beverage facilities must also understand how the construction and design of their facilities may hinder or help the incubation of harmful particulates.

The third type of contamination – microbial contamination – refers to the growth of bacteria and mold.

Microbial contamination can occur due to improper sanitation procedures by employees, or through moisture in the facility from leaks that can worsen over time and lead to mold. Many bacteria and mold can become airborne and if not removed by effective air filtration can become a liability.

The Importance of Filtration and Facility Design

Combating food and beverage contamination at these facilities typically comes down to implementing an air filtration strategy as well as optimizing the design of a facility.

High efficiency particulate arrestance (HEPA) air filters are rated to eliminate 99.97 percent of particles that are 0.3 microns in diameter, which is about 300 times smaller than strand of human hair, and far smaller than the human eye can perceive.

HEPA filters are so effective that even the Centers for Disease Control (CDC) Guidelines for Environmental Infection Control in Healthcare Facilities recommend their use to trap microbial spores in patient rooms.

This makes them ideal for eliminating microbial contamination in food and beverage facilities. However, even the best air filtration system cannot be fully effective without an adequate ventilation system, which considers humidity and temperature, and the amount of fresh air circulating through the facility.

Camfil’s Clean Air Solutions

At Camfil, we understand the challenges facing the food and beverage industry, which is why we have designed our air filters to be ultra-efficient and affordable.

Our air filters have three key characteristics that are vital to eliminating harmful particulates from your food and beverage facilities:

  • Efficiency – Camfil filters do not include an electrostatic charge that can quickly lose its filtering capability. Camfil filters are built with fine fibers that maintain efficiency for the life of the filter and continuously reduce airborne pathogens and particulates.
  • Low Resistance – Camfil filters provide greater and more continuous airflow three times longer than other air filters on the market. This means that your HVAC system won’t have to work as hard to move clean air through your facility, which saves energy.
  • High Capacity – Camfil filters can hold twice as much dirt as the leading air filters in the industry, while maintaining rated efficiency and airflow. This helps extend the working life of the air filter and means fewer change outs, which also saves you money on replacement filters and the labor costs of frequent installations.

For more than 50 years, Camfil has offered clean air solutions to combat food and beverage contamination. We are committed to offering the best products in the air filtration industry, as well as providing information about important issues affecting air quality.

Created wtorek, 21 stycznia 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt