Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

$name

创建日期 2023年3月3日

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är ett modernt sjukhus med över 500 vårdplatser. De nya byggnaderna i Solna tog emot de första patienterna 2016 och målet är att ha förutsättningarna för att kunna utföra den mest avancerade vården.

En god och hälsosam luftkvalitet är extremt viktigt på sjukhus för att patienterna ska få bästa möjlighet till bra vård och återhämtning. Därför läggs det stora resurser på  att underhålla och optimera ventilationssystemen. I Solna är Facility Management-bolaget Coor anlitade för att sköta driften av sjukhuset, bland annat ventilation och luftkvalitet. Coor tog kontakt med Camfil när det var dags att se över ventilationen. 

För att få en bild av utgångsläget åkte Camfil ut för att mäta luftkvaliteten med hjälp av partikelräknare. Camfil tog luftprover och satte in Air Image-sensorer som kan mäta luften i realtid och visa resultaten online. Utöver detta tog man även filterprover från befintlig ventilation för att analysera i Camfils laboratorier. Undersökningarna visade att uteluften var mycket förorenad och att även den filtrerade inomhusluften hade höga partikelnivåer.

Camfil rekommenderade en uppgradering av befintliga filterinstallationer för att minska föroreningarna utifrån. En uppgradering till ePM1 70 %-filter i dubbla steg skulle ge en bättre inomhusmiljö med renare luft. Det skulle spara andra filtersteget och därmed spara energi, pengar och filtrens livslängd.

I tätt samarbete med Coor landade man i en lösning där valet blev dubbla ePM1 70% finfilter. Lösningen gjorde att filtren skyddar så bra i första steget att filter i steg två inte behöver bytas ut lika ofta. Detta i sin tur har lett till en lägre filterkostnad – på två år har man sparat cirka 500 000 kronor. Den nya lösningen har även inneburit energibesparingar, då det inte finns underlag gällande energikonsumtion från innan installationen blir det svårt att redovisa exakt resultat. Det går dock att se att tryckfallen generellt har sjunkit vilket innebär energibesparingar och därmed lägre kostnad för drift. Eftersom cirka 70 % av totala livscykelkostnaden är energi och inköpspriset av filtret står för bara ungefär 15 % så är valet av filter avgörande både för ekonomin och miljön. Efterhandstester visar dessutom ett resultat där sjukhuset har en väldigt ren luft och låga partikelnivåer.