Camfil Privacybeleid

CAMFIL PRIVACYBELEID EN COOKIE INFORMATIE

Geüpdatet 18 mei 2018

1. Introductie en contactgegevens

In deze integriteitsmededeling licht Camfil toe hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden wanneer u (i) onze website bezoekt, (ii) zich op onze nieuwsbrieven en informatie abonneert en/of (iii) een vertegenwoordig(st)er van één van onze klanten en/of leveranciers bent. Uw integriteit is belangrijk voor ons, daarom raden wij u aan om de tijd te nemen om deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Camfil BV is de gegevensbeheerder en is bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ons. Indien u vragen heeft over de gegevensverwerking, kunt u ons altijd bereiken via de contactgegevens op de website

2. Welke van uw persoonsgegevens verwerken wij?

Met de term “persoonsgegevens” bedoelen we alle informatie die aan u als individu gekoppeld kan worden. Zoals hier beneden toegelicht wordt, verwerkt Camfil verschillende gegevens over u, afhankelijk van de relatie die we met u hebben. Wanneer u onze website bezoekt verwerken we volgende informatie van u:

 • Informatie verzameld via cookies zoals het IP-adres, type toestel en website-interactie (bezochte pagina’s, gebruikte content, etc.) – voor verdere informatie, zie de rubriek “Cookie Informatie”.
 • Gegevens die u in een enquête of wedstrijd op onze website of via één van onze andere communicatiekanalen (zoals contactgegevens of wedstrijddeelname) opgegeven heeft.
 • Contactgegevens wanneer u een contactformulier ingevuld heeft, om bijvoorbeeld materiaal zoals een handboek, een artikel, een case study enz. te downloaden.

Indien u een abonnee bent, verwerken wij volgende gegevens over u:

 • Het e-mail adres dat u ingegeven heeft om onze nieuwsbrieven en verdere informatie te ontvangen.

Indien u een vertegenwoordig(st)er bent van één van onze klanten en/of leveranciers, verwerken wij volgende gegevens over u:

 • Naam en contactgegevens
 • Informatie over het bedrijf (bedrijfsnaam, contactgegevens, uw functie in het bedrijf, facturatiegegevens, etc.)
 • Informatie en communicatie met betrekking tot uw relatie tot het bedrijf ( bijvoorbeeld bestelde producten en diensten)
 • Het identificatienummer aangaande sociale zekerheid (bij eenmanszaken)

Tot welke bovenstaande categorie u ook behoort, zullen we daarenboven gegevens verwerken die u ons toezendt of van ons ontvangt via de klantenservice, contact met Camfil of één van onze werknemers.

Camfil kan ook informatie verzamelen uit openbaar toegankelijke bronnen en van derden, zoals sociale netwerken en marketingbedrijven. Camfil kan bijvoorbeeld algemene informatie ontvangen over uw sociale media profiel wanneer u op onze website of diensten ingelogd heeft met behulp van uw sociale media-account.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 

 • Informatietoevoer voor en verbetering van onze website; wij streven er voortdurend naar om de inhoud van onze website te verbeteren en daarom gebruiken wij cookies en andere gelijkaardige technieken voor statistische doeleinden, om anonieme, geaggregeerde statistieken te verzamelen die ons de mogelijkheid geven te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken en om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
 • De verbetering en het bijstellen van de gebruikerservaring; wij kunnen groepsprofielen of segmenten creëren met als doel anonieme, geaggregeerde statistieken over het gebruik van onze websites, producten en diensten op te stellen om zo te bepalen welke functies verbeterd kunnen worden en om bepaalde groepen te voorzien van contextuele reclame (de gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden niet gebruikt om een bepaald persoon te identificeren, maar om te analyseren hoe individuen in het algemeen of hoe bepaalde groepen de website of diensten gebruiken.)
 • Het verzenden van marketingmateriaal; wij verzenden nieuwsbrieven en andere informatie waarvoor u zich heeft ingeschreven en daarnaast ook marketingmateriaal. (Onthoud dat u zich altijd kunt afmelden voor marketing via een afmeldingslink die in elk bericht ingesloten zit.)
 • Communicatie met u; wij sturen updates en informatie over Camfil, uitnodigingen voor evenementen en tentoonstellingen, opiniestukken, enz.
 • Het vragen van feedback; we kunnen met behulp van enquêtes feedback vragen met als doel Camfil en ons aanbod voor onze klanten te verbeteren.
 • Relatiemanagement; onze relatie met de klant en/of leverancier die u vertegenwoordigt, is belangrijk voor ons. Daarom moeten we met u communiceren, over bijvoorbeeld bestellingen, producten of diensten.
 • Communicatie met u; als u een klacht of vragen heeft over ons aanbod, onze producten of diensten, zullen we deze verwerken. (Onthoud dat indien uw verzoek of navraag dit vergt, we onze verkoopvertegenwoordigers kunnen vragen u te contacteren. Deze vertegenwoordigers zijn gewoonlijk zelfstandige bedrijven).
 • Klantendienst; we streven er voortdurend naar onze klantendienst te verbeteren en uw informatie/feedback helpt ons om op een efficiëntere manier op uw vragen aan de klantendienst en ondersteuningsbehoeften te reageren.
 • Verkoop; we kunnen uw gegevens gebruiken om verkoopleads en interesse in onze producten en oplossingen op te volgen (meestal via contactformulieren).
 • Gerichte reclame; wij of onze reclamepartners kunnen content of advertenties tonen aan websitebezoekers. Zo kan een bezoeker bijvoorbeeld een Camfil-advertentie (een recent bekeken product op onze website) op de website van een reclamepartner zien. Wij gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën om zulke gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen die op bijvoorbeeld uw surfgedrag, koopgeschiedenis of inloggegevens gebaseerd is.

4. Wanneer worden uw persoonsgegevens verwijderd?

Wij houden uw gegevens bij zolang het nodig is om bovenstaande doeleinden te bereiken. Daarna worden ze verwijderd. Als u een vertegenwoordiger bent, houden wij uw gegevens bij zolang u de gemachtigde vertegenwoordiger voor uw bedrijf bent. Daarna worden uw contactgegevens vervangen door de gegevens van de nieuwe vertegenwoordiger.

Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief en informatie, houden we uw gegevens bij om u deze informatie te kunnen verschaffen, zolang u zich nog niet voor de nieuwsbrieven afgemeld heeft. (U kunt zich steeds afmelden via de link in elke e-mail).

Wilt u meer weten over hoe lang we de door cookies verzamelde informatie bewaren, verwijzen we u graag door naar onze “Cookie-informatie”.

5. Op welke rechtsgronden verwerken we uw persoonsgegevens?

Het overgrote deel van onze dataverwerking wordt uitgevoerd op basis van een afweging van belangen. Dit betekent dat we een rechtmatig belang hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens. We doen dit op een manier waarop uw privacy niet geschonden wordt. Zo bestaan onze rechtmatige belangen uit het volgende:

 • De uitvoering van de overeenkomst met het bedrijf dat u vertegenwoordigt en het onderhouden van een goede relatie met dit bedrijf. Om die reden hebben we rechtmatige belangen om met u te communiceren en u relevante informatie te bezorgen.
 • Het voorzien van relevante informatie, nieuwsbrieven en marketing.
 • Het voorzien van onze website en het uitvoeren van statistische analyses van het websitegebruik om nieuwe en relevante functies te ontwikkelen.

6. Voor wie maken wij uw persoonsgegevens openbaar?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden binnen Camfil en kunnen openbaar gemaakt worden voor andere bedrijven binnen de Camfil groep om het werk te kunnen begeleiden, plannen en organiseren. Ze kunnen ook worden gedeeld met entiteiten buiten Camfil (bv. externe dienstverleners voor Camfil, zoals distributeurs, vertegenwoordigers of leveranciers).  De bedrijven die uw persoonsgegevens ontvangen krijgen enkel de toestemming om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies. Door middel van overeenkomsten verzekeren we een hoog veiligheidsniveau voor uw persoonsgegevens.

We zullen uw persoonsgegevens ook vrijgeven aan de autoriteiten indien dit volgt uit wettelijke verplichtingen, administratieve beslissingen of als Camfil betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle, of een deel van de activa. 

Indien wij uw gegevens zouden overdragen aan bedrijven buiten de EU/EER, verzekeren we dat de gepaste veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals het insluiten van de modelcontractbepalingen voor dataverkeer van de Europese Commissie (deze zijn te vinden op de website van de Europese Commissie) in onze overeenkomsten met de entiteiten die toegang hebben tot persoonsgegevens.

7. Uw rechten in verband met gegevensverwerking

7.1 Overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving heeft u volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzagerecht
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensportabiliteit
 • Recht op bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens
 • Recht op intrekken van toestemming: een herroeping zal echter de legitimiteit van enige gegevensverwerking die gebaseerd is op uw eerdere toestemming niet aantasten.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid indien u onze gegevensverwerking niet conform beschouwt met de gegevensbeschermingswetgeving

7.2 Enkele hierboven vermelde rechten zijn slechts van toepassing in bepaalde situaties. Gelieve ons te contacteren via de rubriek 'contact' op onze websiteindien u uw rechten wenst uit te oefenen.

7.3 Indien we wijzigingen doorvoeren aan dit beleid, zullen we de nieuwe versie op onze website publiceren. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website en we sporen u aan om deze regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van onze persoonsgegevensverwerking.

Cookie Informatie

Zoals vele andere websites gebruiken we cookies om bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer uw webbrowser onze webpagina’s opent. Cookies identificeren enkel de gebruikte computer, niet de gebruiker.

Een cookie is een bestand met informatie dat door de website opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker. Telkens wanneer de bezoeker deze website raadpleegt, geeft de browser deze informatie door aan de website. Camfil gebruikt cookies om bezoekers te identificeren en te volgen, alsook om diens websitegebruik en de voorkeuren van de websitetoegang op te volgen. Bezoekers van Camfil die geen cookies op hun computer wensen, moeten hun browser instellen zodat cookies geweigerd worden voordat ze onze website gebruiken. Dit laatste heeft als nadeel dat sommige van onze websitefuncties zonder de ondersteuning van cookies niet volledig werken.

COOKIE INFORMATIE

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om de content en advertenties te personaliseren en om sociale mediafuncties aan te kunnen bieden en om websitebezoeken te kunnen analyseren. Daarnaast delen we ook informatie over uw websitegebruik met onze sociale media, reclamedienst en analytische partners die deze informatie kunnen combineren met andere gegevens waarvan u hen voorzien heeft of die zij verzameld hebben via uw gebruik van hun diensten.

Cookies bestaan uit kleine tekstbestanden die door websites gebruikt kunnen worden om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

De wet schrijft voor dat we cookies op uw apparaat mogen opslaan indien deze absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze webpagina’s verschijnen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon