Recycling en Vastvormig Afval

Recycling en Vastvormig Afval

Verminder stofvorming en geuremissie en laat uw recyclinginstallatie of afvalinzamelpunt voldoen aan milieu- en veiligheidsvoorschriften met robuuste luchtfiltratieoplossingen.

Het doel van recycling is het beschermen van de samenleving en het milieu tegen vervuiling. Maar een recyclinginstallatie heeft zelf ook frisse lucht nodig. Bescherm uw installatie, uitrusting en personeel en voorkom stofexplosies, geurhinder en andere gezondheids- en veiligheidsrisico’s op deze belangrijke voorzieningen.

Hoe de afvalbronnen op recyclingfaciliteiten een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen

Recyclinginstallaties en afvalscheidingsinstallaties zitten tot aan de nok toe vol met verschillende materialen afkomstig uit huishoudelijke en industriële bronnen die veel poeder en stof veroorzaken. Vast afval dat gerecycled kan worden omvat metalen, glas, karton, kunststoffen en hout. In single-stream afvalscheidingsinstallaties komt er één stroom van afval, afkomstig van zowel organische als anorganische bronnen, binnen. Al het afval moet dus nog gescheiden worden.

Bij dit proces komen geuren vrij van bronnen zoals waterstofsulfide, dimethylsulfide en thiolen. De menselijke reukzin kan deze geuren zelfs bij zeer kleine hoeveelheden, enkele delen per miljoen, waarnemen en dus kunnen zelfs lage concentraties resulteren in stank.

En aangezien vrijwel alle vaste materialen in stofvorm, inclusief metaal, kunnen ontploffen, lopen recyclinginstallaties niet alleen risico op geuroverlast, maar ook op explosies en brand.

Verminder de risico’s met robuuste luchtfiltratie tegen geuren en stof

In sommige afvalverwerkingsfaciliteiten wordt de gemengde afvalstroom verbrand en gebruikt als brandstof voor de productie van energie. Deze verbrandingsinstallaties houden ook geuren onder controle. Vaak is het echter zo dat de installatie een jaarlijkse onderhoudsbeurt moet ondergaan en dus een paar weken gesloten is. Om geuroverlast tijdens deze periode te voorkomen kan een stand-by moleculair filter, ingebouwd in de bypass, een goede optie zijn.

In plaats van het ophalen van afval met vuilniswagens wordt er op sommige plekken gebruik gemaakt van een ondergronds afvaltransportsysteem waarbij afval via inwerpopeningen wordt verzameld en door buizen naar een centraal verzamelpunt wordt afgezogen. De afvalinzamelpunten van dergelijke systemen bevinden zich vaak in dichtbevolkte gebieden en daarom is goede stof- en geurfiltratie vereist voor de afvoer van dit systeem.

 

Latest articles

Optimaliseer de prestaties van uw ontstoffingsinstallatie met vervangingsfilters van Camfil

Created woensdag 14 juli 2021

Wist je dat Camfil een volledig assortiment retrofit filters heeft die kunnen worden gebruikt in alle meest voorkomende merken op de markt. Camfil filters zijn niet alleen ontworpen om te werken, maar ook om de prestaties van uw stofafzuigsysteem te optimaliseren.

Productie & Machinebouw Food and beverage Life Science & Gezondheidszorg Energie & Power Systems
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon