Stof-, Damp- en Nevelafzuiging

Stof-, damp- en nevelafzuiging

Als bijkomend effect genereren de meeste processen in de productie-industrie emissies die schadelijk zijn voor de operators en de werkomgeving. Camfil's stof-, rook- en nevelafscheiders helpen deze emissies te beperken en de luchtkwaliteit in uw bedrijf te verbeteren.

De afgevoerde lucht van industriële productieprocessen bevat meestal schadelijk stof, rook of aërosolen die op veilige wijze moeten worden afgezogen en afgescheiden voordat ze in de omgevingslucht terechtkomen. Beheersing van verontreinigende stoffen en verbetering van de binnenluchtkwaliteit door het gebruik van geschikte afzuigsystemen beperkt de gezondheidsrisico's voor de operators en voorkomt kwaliteitsproblemen bij uw producten als gevolg van kruisbesmetting. Bovendien voorkomen effectieve oplossingen voor de opvang van stof, rook en nevel storingen of schade aan dure productiefaciliteiten als gevolg van stof- en neveldeeltjes in de lucht op de werkplek.

De belangrijkste soorten afzuigsystemen zijn stof- en rookafscheiders, natwassers en nevelafscheiders. Terwijl nevelafscheiders worden gebruikt om koelvloeistofnevel van gereedschapsmachines af te zuigen, behandelen stofafscheiders en natwassers brandbaar of explosief stof en dampen, waaronder fijn, vezelig, schurend of kleverig stof.
Afhankelijk van de toepassing en het verwerkte materiaal worden risicoanalyses en stoftesten aanbevolen om de meest efficiënte en veilige afzuigoplossing voor uw specifieke toepassing te bepalen.

Als het stof als brandbaar of explosief wordt beschouwd, moet het vereiste niveau van brand- en explosiebeveiliging worden bepaald in overeenstemming met de ATEX- of NFPA-richtlijn. Als het proces schadelijke stoffen bevat, zijn aanvullende insluitsystemen vereist in overeenstemming met de lokale blootstellingslimieten van de industrie. Stof-, rook- en nevelafscheiders kunnen dus ook worden beschouwd als veiligheidssystemen die u helpen te voldoen aan lokale gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

De stof-, rook- en nevelafzuigoplossingen van Camfil zijn ontworpen om de beste filterefficiëntie te bieden in combinatie met een laag energieverbruik en een optimale levensduur van de filters. Als het proces en de verwerkte materialen het toelaten, kan een optionele tweede trap HEPA-filter worden geconfigureerd in het systeem om de gereinigde procesuitlaatlucht terug te leiden naar de werkruimte, wat extra geld bespaart voor toevoerlucht.
Snelkoppelingen

Droog stof- en dampafzuigers zuigen uitlaatlucht van diverse industriële processen af en filteren deze, waarbij een omgekeerde pulserende persluchtstraal wordt gebruikt om de afgevangen deeltjes van de filterelementen te reinigen.

Natwassers worden meestal gebruikt voor industriële toepassingen waarbij stof en andere deeltjes vrijkomen die moeilijk of onmogelijk te verwerken zijn met droge filtratieoplossingen, zoals explosiestof, brandbaar stof of kleverig en vezelig stof.

Nevelafscheiders zuigen de proceslucht van gereedschapsmachines af en scheiden de aerosolen van de luchtstroom voordat de gereinigde lucht wordt teruggevoerd naar de productie of de omgeving.

Mobiele afzuigoplossingen en statische werkpleksystemen bieden een effectieve en flexibele manier om droge stof en dampen in de lucht direct bij de bron en op verschillende locaties op te vangen.

Filterelementen zijn integrale onderdelen van elk afzuigsysteem dat droog stof, rook of koelvloeistofnevel verwerkt.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon