Links

ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie - ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is de grootste ontwikkelaar van normen ter wereld. ISO is een netwerk van nationale standaardisatieorganisaties uit 157 landen, met één lid per land. Het centrale secretariaat is gevestigd in Genève, Zwitserland en coördineert het systeem.
ASHRAE - De American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) is een internationale ledenorganisatie die is opgericht om de kennis over verwarming, ventilatie, airconditioning, koeling en aanverwante onderwerpen te verbeteren. Deze website bevat informatie, richtlijnen en normen ter ondersteuning van HVAC&R professionals en hulpmiddelen voor ASHRAE-leden.
Centers for Disease Control and Prevention van de Verenigde Staten - The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is één van de 13 belangrijkste onderdelen van het ministerie van volksgezondheid en sociale zaken (HHS); de belangrijkste overheidsinstantie in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor het beschermen van de gezondheid en veiligheid van alle Amerikanen en het verstrekken van sociale diensten, in het bijzonder voor die mensen die het minst in staat zijn om voor zichzelf te zorgen..
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - De Wereldgezondheidsorganisatie is een organisatie van de Verenigde Naties gespecialiseerd in gezondheid.
[g2] Het Instituut voor Milieuwetenschappen en Technologie - een internationale vereniging voor milieuwetenschappen: contamination control bij de productie van elektronica en bij farmaceutische processen; design, het testen en evalueren van commerciële en militaire apparatuur; en bij problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid van producten in commerciële en militaire systemen. Onder milieueffecten wordt verstaan: de effecten op apparatuur en machines van natuurlijke, binnen- en extreme omgevingen, die zich kunnen voordoen onder verschillende lucht-, ruimtevaart-, zee- en klimatologische omstandigheden;het simuleren van milieuomstandigheden om deze effecten beter op te sporen en te voorspellen; en het controleren van de omgevingen waarin deze producten worden geproduceerd, verwerkt of getest.
Europees Milieuagentschap (EMA) - Het Europees Milieuagentschap (EMA) en zijn partners in EIONET bieden toegang tot milieu-informatie via thema's en diverse diensten om snel relevante rapportages, informatiebladen, indicatoren, gegevens en links over het Europese milieu te vinden.
De European Committee for Standardization (CEN) - De Europese Standaardiseringsorganisatie (CEN) stelt vrijwillige technische normen op om eenheid in de Europese markt te creëren en het welzijn van burgers en duurzame ontwikkeling te bevorderen.
Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten - De missie van het Environmental Protection Agency is het beschermen van de volksgezondheid en het milieu.
Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations (REHVA) is de belangrijkste professionele organisatie in Europa die gericht is op het verbeteren van gezondheid, comfort en energetisch rendement in alle gebouwen en gemeenschappen. De organisatie stimuleert de ontwikkeling en toepassing van energiebesparing en duurzame energiebronnen.

Eurovent Certification - Eurovent Certification is een stap voorwaarts in de selectie van producten en hun eigenschappen

Voor de eindgebruiker betekent dit dat de werking van het product conform de opgegeven eigenschappen is. De life cycle cost komt overeen met de voorspellingen. De kwaliteit van het materiaal is in lijn met uw investeringen.

Voor de producent is Eurovent Certification hét platform waar de prestaties van concurrerende producten transparant met elkaar vergeleken kunnen worden ten behoeve van bestekschrijvers en eindgebruikers.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon