moleculaire diensten

Moleculaire Contaminatie Controle

Laboratoriumdiensten

De proefbankopstelling voor moleculaire media en de unieke proefbankopstelling voor chemische filters op ware grootte op ons hoofdkantoor in Trosa, Zweden en Ipoh, Maleisië, zijn voorbeelden van de aanzienlijke investeringen die we gedaan hebben op het gebied van moleculaire filtratie. In deze unieke installatie worden twee gasfilters op ware grootte blootgesteld aan verschillende temperaturen en vochtigheidsgraden en krijgen ze diverse gassen te verwerken, zoals vereist volgens de ISO 10121-1 en 10121-2 normen. Om het rendement en de levensduur te bepalen wordt gebruik gemaakt van verschillende geavanceerde gasdetectieapparaten.


moleculaire luchttests

GIGACHECK ACTIVE

 • Lokaal lab (voor Europa) 
 • Offlinemetingen (duur bemonstering 2 tot 6 uur)
 • Detectie en kwantificatie van diverse VOC’s. Uitgebreidere detectie dan Gigacheck of Citycheck. 
 • Lokaal lab (voor Europa)
 • Offline meting (duur bemonstering 2 tot 6 uur)
 • Ionendetectoren (F-,CI-, NO2, NO3-, SO42-, PO42-, NH4+)

GIGACHECK PASSIVE

GIGACHECK PASSIVE

 • Offline, passive sampling
 • VOC (benzeen, tolueen, octaan, butylacetaat, ethylbenzeen, xyleen en nonaan)
 • Zuren (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3, HF, HCI)
 • Basen (NH3)
 • Organische zuren (azijnzuur, mierenzuur).
 • O3
 • Duur bemonstering 1 dag - 1 maand, afhankelijk van de toepassing
 • Doorlooptijd 4 weken (levering van het monster 3 dagen + rapportage)

CAMPURE CORROSION COUPONS

CAMPURE COUPONS

 • Offline, passieve bemonstering
 • Geeft corrosieniveaus aan volgens de ISA 71.04-2013 norm
 • Duur bemonstering 30 dagen
 • Doorlooptijd (levering 3 dagen + rapportage 10 dagen)
 • Couponanalyse wordt gedaan in Trosa, Maleisië of de VS

AirImage-COR

 • Real-time monitoring
 • Geeft corrosieniveau volgens de ISA 71.04-2013 norm
 • Onze labs in Trosa, Ipoh en Washington bieden support.

MOLECULAR MEDIA TESTS

GIGAMONITOR (DESTRUCTIVE TEST)

Gigamonitor (destructieve test)

 • Offline meten
 • Destructieve test (post-mortem test)
 • Evaluatie van de staat en de resterende levensduur van moleculaire filters
 • Bepaling van VOC’s en condenseerbare stoffen in verschillende C-atoom bereiken
 • Chemische restcapaciteit voor zuren en basen

Gevouwen adsorberende media 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon