Organisch Afval

Organisch Afval

De robuuste moleculaire filters van Camfil helpen geuroverlast te elimineren en zwaar verontreinigende gassen te verwijderen uit deze kostbare bron van duurzame energie, compost en bodemverbeteraars.

Biologisch afbreekbaar organisch afval dat wordt ingezameld of gescheiden van een gemengde afvalstroom, is waardevol als brandstof voor energieproductie of als grondstof voor compost of meststof. Grote categorieën van organisch afval zijn mest, voedselafval, gemaaid gras en gewasresten.

Anaerobe (zonder zuurstof) vergistingsprocessen worden gebruikt om biogas te maken, terwijl compost door middel van aerobe (met zuurstof) vergistingsprocessen wordt gemaakt.  Elke biologisch afbraakproces produceert een complex mengsel van gassen die geuroverlast of, in het geval van biogas, corrosiegevaar voor de verbrandingsmotor kunnen veroorzaken. Moleculaire filtratie helpt deze problemen te elimineren.

Behandeling van afval en lucht – cruciaal voor biogasinstallaties

Biogas geproduceerd uit gerecycled organisch afval wordt wereldwijd een steeds belangrijker alternatief voor niet-duurzame fossiele brandstoffen als bron van energieproductie. Wanneer organisch afval vergist in anaerobe processen kan het verkregen methaan – de brandstof voor energieproductie – zwaar vervuild zijn met ongewenste stoffen die corrosie en slijtage kunnen veroorzaken.

Biogas kan de volgende schadelijke stoffen bevatten:

  • Waterstofsulfide (H2S)
  • Ammoniak (NH3)
  • Siloxanen
  • Aromatische koolwaterstoffen
  • Halogenen (chloor, fluor)
  • Fijnstof

Wanneer grote concentraties van H2S de gasmotor waar het methaan wordt verbrand om energie op te wekken kunnen bereiken, kan de combinatie van zuur gas en hoge temperaturen interne corrosie in de motor veroorzaken. Corrosie van de motor vereist ongeplande onderbrekingen voor onderhoud en reparaties – met een toename van onderhoudskosten en een lagere output en winst voor de biogasinstallatie tot gevolg. Veel biogasinstallaties en biogasmotoren bevinden zich dicht bij de bron van organisch afval, bijvoorbeeld boerderijen. In-line moleculaire filtratie is de gevestigde methode voor het verwijderen van waterstofsulfide uit biogas voorafgaand aan verbranding.

Gebruik moleculaire filtratie om geurhinder door compostering te voorkomen

Organisch afval kan deels biologisch worden afgebroken in een aerobisch proces om compost of bodemverbeterende producten te maken. Er is weinig tot geen aanmaak van waterstofsulfide maar er komen veel van de vluchtige organische stoffen van het afval vrij. De hoge intensiteit ervan kan tot geuroverlast leiden. Het gasmengsel dat de geur veroorzaakt is zeer complex, maar een van de hoofdbestanddelen zullen gewoonlijk terpenen zoals alfa-pineen zijn.

Moleculaire filtratie kan als methode voor de controle van geuren gebruikt worden, zowel in het afvoersysteem van het productiegebouw als in het ventilatiesysteem van de machines die het rottend afval beluchten en omzetten binnen in de installatie.

Met de speciale moleculaire filtratieoplossingen van Camfil kunt u uw omgeving behoeden voor vervelende geuren en verontreinigende gassen elimineren voordat deze de verbrandingsmotor bereiken.

 

Latest articles

Optimaliseer de prestaties van uw ontstoffingsinstallatie met vervangingsfilters van Camfil

Created woensdag 14 juli 2021

Wist je dat Camfil een volledig assortiment retrofit filters heeft die kunnen worden gebruikt in alle meest voorkomende merken op de markt. Camfil filters zijn niet alleen ontworpen om te werken, maar ook om de prestaties van uw stofafzuigsysteem te optimaliseren.

Productie & Machinebouw Food and beverage Life Science & Gezondheidszorg Energie & Power Systems
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon