Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering

Laat uw bedrijf niet stikken. Kies voor de gas-, geur- en corrosie-controle oplossingen voor afvalwaterzuiveringsinstallaties van Camfil en minimaliseer zowel de impact van vervuilde lucht op de omgeving en het personeel als de effecten van corrosie op uw installatie.

De combinatie van de toename van de wereldbevolking en de opwarming van de aarde leggen grote druk op drinkwatervoorzieningen. Afvalwaterzuiveringsinstallaties vormen een kritisch deel van de infrastructuur in grote delen van de wereld.

Ernstige geuroverlast is een veelvoorkomend probleem voor veel afvalwaterzuiveringsinstallaties. Aangezien steden blijven groeien en de bescherming van natuurgebieden steeds belangrijker wordt, bevinden deze installaties zich steeds vaker in de nabijheid van dichtbevolkte gebieden. De geuren vormen niet alleen een ongemak voor uw installatie en de omliggende gebieden: ze kunnen ook grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en de uitrusting van uw installatie.

Beruchte en stinkende corrosieve gassen

In tegenstelling tot vroegere constructies, die zich soms in afgelegen natuurgebieden bevonden, bevinden moderne afvalwaterzuiveringsinstallaties zich vaak dicht bij steden en worden ze zoveel mogelijk voorzien van behuizing en soms deels of volledig ondergronds gebouwd. 

De behuizing helpt geuren vast te houden – maar dit veroorzaakt ook nieuwe problemen. Het omsluiten met een behuizing kan met name zorgen voor een accumulatie van methaan, een geurloos maar explosief gas. Omsloten ruimtes moeten daarom goed geventileerd worden om de concentratie van methaan op een veilig niveau te houden. Wanneer de ventilatielucht wordt afgevoerd in de atmosfeer, komen ook de gassen met de typische nare geur vrij. Geurcontrole oplossingen zijn daarom een vereiste voor afvoerluchtsystemen.

De geur wordt veroorzaakt door een complex mengsel van gassen. De meest beruchte gassen zijn waterstofsulfide (de geur van rotten eieren, H2S) en thiolen, maar de stinkende lucht bevat ook andere organische zwavelverbindingen, ammoniak (NH3) en organo-stikstof gassen.

De voordelen van goede luchtfiltratie

In afvalwaterzuiveringsinstallaties vormt ook het vrijkomen van zure gassen een probleem. Wanneer deze gassen niet uit de aanvoerlucht van controlekamers worden gefilterd, kunnen ze de elektrische installatie voor de aansturing van een complexe reeks van procesapparatuur zoals pompen en sluispoorten beschadigen.

Gelukkig biedt moleculaire filtratie een oplossing voor de problemen met zowel vervuilde afvoer- als aanvoerlucht in waterzuiveringsinstallaties. Dit zijn enkele voordelen.

  • Voorkom klachten over geuroverlast en behoud goede relaties met de gemeenschap. Veel nare geuren zijn al waarneembaar bij zeer lage concentraties en de tolerantie voor een geur verschilt per mens. Moleculaire filtratie is een gevestigde methode voor het verminderen van geurverspreiding door afvalwaterzuiveringsinstallaties.
  • Bescherm tegen veiligheidsrisico’s. Blootstelling aan verhoogde concentraties van bepaalde gassen kan dodelijk zijn. Zo kan voortdurende blootstelling aan waterstofsulfide slaperigheid veroorzaken en zelfs dodelijk zijn wanneer een persoon niet tijdig weg weet te komen.
  • Verminder schade aan apparatuur en onderbrekingen door onderhoud. Voortdurende blootstelling van de apparatuur van de installatie aan bepaalde gassen kan zware corrosie en zelfs de instorting van mangaten en rioolleidingen tot gevolg hebben.

 

Latest articles

CARBON FILTRATION HELP MIDDELFART WASTEWATER TREATMENT PLANT IN DENMARK REDUCE ODOUR NUISANCES

Created vrijdag 20 mei 2022

The wastewater undergoes a long process at Middelfart Wastewater, where the wastewater is treated and at the end of the process it eventually becomes purified water which is then released to the sea surrounding Middelfart. In addition, the byproducts biogas is converted to electricity and heat as well as bio-fertilizer that is being used on farmers’ fields.

Energie & Power Systems Duurzaamheid Luchtkwaliteit Case Studies

Replacement Cartridge filters and plates for dust extraction systems

Created woensdag 14 juli 2021

Did you know Camfil have a full range of retrofit filters that can be utilised in all the most common brands on the market. Camfil filters are not just designed to work but to optimise your dust extraction systems performance

Life Science & Gezondheidszorg Productie & Machinebouw Food and beverage
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon