Pulp en Papier

Pulp en Papier

Bestrijd corrosie en onherstelbare schade veroorzaakt door vervuilende bijproducten in pulp- en papierfabrieken. Voorkom storingen van apparatuur in een verscheidenheid aan toepassingen met de moleculaire filters van Camfil.

Zelfs in dit digitale tijdperk blijven papier en karton essentiële goederen. Bij het verwerken van hout en oud papier om pulp en nieuw papier te maken, worden agressieve chemicaliën gebruikt. Deze chemicaliën kunnen procesapparatuur aantasten, met name kwetsbare elektronische en elektrische procescontrolesystemen.

Wanneer hier een storing ontstaat wordt het hele proces onderbroken en neemt de procesefficiëntie en winstgevendheid af.

Bronnen van vervuiling die corrosie kunnen veroorzaken

De primaire processen van papierproductie – bleken van pulp en oud papier, verwijderen van lignine en behandeling van afvalwater – zijn de bron van de volgende vervuilende gassen waardoor corrosiecontrole nodig is:

  • Waterstofsulfide
  • Zwaveldioxide
  • Thiolen
  • Chloor
  • Chlooroxide
  • Ozon

Verwijder schadelijke gassen met moleculaire filtratie voor de pulp- en papierindustrie

De ruimtes met elektrische en elektronische controleapparatuur worden geventileerd met lucht waarvan de temperatuur en vochtigheidsgraad gecontroleerd wordt om de omgevingsomstandigheden te verkrijgen zoals vereist in de garantievoorwaarden van de fabrikant van de apparatuur.

De aanvoer- of suppletielucht is afkomstig van een externe locatie en de buitenlucht kan hevig vervuild zijn met zure gassen. Wanneer deze gassen niet verwijderd worden voordat de lucht de ruimte binnenkomt kan er corrosie van de controleapparatuur optreden waardoor er schade en uiteindelijk storingen kunnen ontstaan. Deze gassen kunnen worden verwijderd door middel van moleculaire filtratie.

De concentratie van gas in de inkomende lucht kan hoog zijn – misschien wel tientallen ppm. Echter, volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant dient de concentratie van gas in de ruimte vaak maar enkele ppb te zijn, dit om te voldoen aan de norm voor corrosie G1 onder ISA 71.04-2013. Een moleculair filter die in het luchttoevoersysteem is geïnstalleerd moet op een single-pass basis met een zeer hoge efficiëntie werken. Daarnaast wordt deze lucht, die tot wel 40% van de totale ventilatieratio in de ruimte kan uitmaken, gebruikt om bovendruk in de controlekamer te creëren om het binnendringen van vluchtige gassen te voorkomen. Het niveau van drukverhoging kan negatief worden beïnvloed door het onnodig openen van deuren of ramen, door lekkages veroorzaakt door constructiefouten en lekkages rondom kabeldoorvoerpunten.

Om aanvullende bescherming te bieden tegen vluchtige gassen kan er aanvullende moleculaire filtratie worden geïnstalleerd in het retour/recirculatie-luchtsysteem. Concentraties van gassen zijn veel lager in de retourlucht en deze lucht zal de filter meerdere keren passeren. Er kan daarom gekozen worden voor een minder zwaar filter dan voor de filtratie van de buitenlucht. Soms kunnen industriële luchtreinigers een goede keuze zijn voor gebruik als drukverhogend of recirculatiesysteem.

3 stappen voor het effectief controleren van corrosie met Camfil

Dit is wat Camfil voor u kan doen ter ondersteuning van uw pulp- en papierproductie.

  1. Het evalueren van de omgevingsomstandigheden.
  2. Het verstrekken van filtratieoplossingen gebaseerd op de concentratieniveaus van corrosief gas en de staat en omstandigheden van bestaande ventilatiesystemen.
  3. Het monitoren van on-site prestaties in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen, zoals ANSI/ISA -71.04-2013 en IEC 60721-3-3.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon