Waarom zuivere binnenlucht op uw goede voornemenlijstje voor het nieuwe jaar zou moeten staan... 

Nieuwjaarsvoornemens zijn absolute doelen voor degenen die graag veranderingen in hun leven willen doorvoeren.

Het starten van het nieuwe jaar met goede voornemens is een traditie geworden. Iedereen wil beginnen met trainen, yoga, gezond eten, maar niemand denkt na over het inademen van 'schone lucht'. Mensen negeren vaak het belang van schone lucht die nodig is om die voornemens waar te maken. De luchtkwaliteit binnenshuis is zéker tijdens de wintermaanden minder gezond.

Wat gebeurt er dan in de wintermaanden met de binnenlucht? Een fenomeen dat 'temperatuurinversie' wordt genoemd, komt vaker voor in de winter. Dit is waar de temperatuur toeneemt met de hoogte waardoor de vervuiling van de buitenlucht kan verslechteren.  

Het bewolkte weer dat gebruikelijk is in de koudere maanden heeft de neiging om luchtvervuiling onder de wolken vast te houden waarbij warme lucht als een deksel fungeert. Zo worden de luchtverontreinigende stoffen dichter bij de grond gehouden. Buitenvervuiling kan een aanzienlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit binnenshuis. 
Zo kunnen sommige vervuilende stoffen, zoals ozon en stikstofdioxide gevonden in uitlaatgassen van voertuigen, reageren met 'off-gassing' bouwmaterialen en meubilair, maar ook met reinigingschemicaliën, waardoor verbindingen als formaldehyde ontstaan die de binnenlucht nog giftiger maken.

Maar de gevaren beginnen niet alleen buiten. Bij feestelijke activiteiten kunnen ook vervuilende stoffen binnenshuis vrijkomen. Het branden van kaarsen, het verwarmen (vooral met houtkachels) en koken geven rook af en het inademen van rook is schadelijk. De British Lung Foundation (BLF) waarschuwt dat bij het verwarmen en koken twee soorten vervuilende stoffen kunnen vrijkomen - fijnstof (microscopische stof- en vuildeeltjes in de lucht) en gassen (waaronder koolmonoxide, stikstofoxiden en zwaveldioxide). Blootstelling aan een van deze verontreinigende stoffen kan leiden tot long- en hartaandoeningen.
Het BLF waarschuwt: "Zodra deze verontreinigingen binnenshuis zijn, is het essentieel om uw huis te zuiveren met verse lucht van buitenaf om ze te verdunnen en te verwijderen. Daarom zijn gaskachels en fornuizen van een schoorsteen, dampkap of ander soort ventilatie voorzien die de vervuilde lucht uit uw huis laat ontsnappen zo belangrijk voor onze gezondheid." 

Hoewel het erg belangrijk is om waakzaam te blijven op de kwaliteit van de binnenlucht doorheen het hele jaar, dient er extra aandacht besteed te worden aan luchtkwaliteit tijdens de koude droge wintermaanden, wanneer mensen het binnen gezellig maken.

Zo moeten bijvoorbeeld schoorstenen van vaste brandstofkachels en open haarden regelmatig worden gereinigd en geveegd door een geregistreerde veegdienst. Andere belangrijke maatregelen zijn:

  • Zorg ervoor dat de gastoestellen ten minste eenmaal per jaar worden onderhouden door een gecertificeerde monteur.
  • Gebruik een kachel altijd in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant en verbrand alleen toegestane brandstoffen, inclusief 'Ready to Burn'-boomstammen (1).
  • Installeer de afzuigsystemen boven de gaskachels en gebruik deze altijd.
  • Installeer alarmen voor zowel rook als koolmonoxide.
  • Vermijd sprays waar mogelijk. Overweeg in plaats daarvan het gebruik van vaste of vloeibare reinigingsmiddelen. 
  • Ventileer het huis voldoende en open altijd een raam bij het schoonmaken of decoreren.
 

Als u echt wilt zorgen voor veiligheid - met name voor woningen waar de bewoners allergieën hebben - denk dan aan de luchtzuivering van de ruimte. Doe dit ook bij het plannen van gym-, yoga- of indoorfitnesslessen zodat u zich 100% kunt concentreren op uw nieuwe doelen. Let erop dat er geschikte luchtzuiveringssystemen worden gebruikt door de faciliteiten waar u deze activiteiten uitoefent. 


Bron: http://woodsure.co.uk/firewood-ready-to-burn/ (1)

Created donderdag 16 januari 2020
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon